Wallis


Zenden Visp - HRADY

Albon - Gräfibiel (Visp)

   

zpět na mapu Wallis stránky tvrze Embdaturm stránky tvrze rodu Albon stránky tvrze rodu Albon stránky tvrze Meierturm stránky tvrze Meierturm  (St. Niklaus) stránky tvrze Lochmatterturm stránky tvrze Lochmatterturm stránky tvrze Pflanzetta  stránky tvrze Pflanzetta

Lochmatterturm (Visp)

   

Pflanzetta  (Visp)

   
 

Embdaturm  (Stalden)

   

Meierturm  (Stalden)

   

Meierturm  (St. Niklaus)

 

 

  hrad-zámek

  hrad

  tvrz

  věž

  klášter - kostel

  ruina


ALBON tvrz  (Visp)         
zbytky tvrze se zaniklým románským donjonem
lokace : 46º17´25.59´´ /  7º52´50.44´´

znak města Visp

 

(zdroj internet)

znak rodu von Albon

 

Původně v místě dnešní zástavby v okolí domu rodu Albon stával hrad nazývaný "Blandrate-Schloss" a to co z něho dodnes zůstalo, se nachází východně od domu Šimona von Albon a s ním je spojeno krátkou, krytou chodbou (můstkem). Po velkém zemětřesení v r. 1885 z něj však zbyly jen trosky. Zachované zdivo, až do výše prvního patra, je jediné co lze dnes po jeho opravě vidět a dokazuje své vysoké stáří (klasové zdivo podobné jako v Lochmatterově věži). V areálu hradu stávala také hradní kaple na jejímž místě dnes stojí nový barokní kostel. Tento rod vlastnil nebo vystavěl v městě ještě několik objektů, například špitál.
Zhruba na přelomu r. 1519 až 1520 si v sousedství románské věže postavil obytný věžový dům (tvrz) humanista a zemský správce (hejtman) Šimon von Albon (1492 až 1540). Stavitel Šimonova domu není známý, ale má se za to, že jej stavěl Oldřich Ruffiner, jenž postavil v r. 1536 Zentrigenův dům v Raronu, rovněž opatřený stupňovitým štítem, a který také provedl přestavbu radnice v Leuku. Tento rod je později vystřídán rodem von Lochmatter, který zde sídlil až do konce 19. stol. kdy zde Antonínem Bartolomějem Lochmatterem vymírá.
Objekt byl „renovací" v 60-tých letech bohužel historicky znehodnocen. Vnitřní prostory byly zcela přebudovány a původní vzhled byl změněn vsazením příliš velkých oken.
Visp - město
Město obsahuje historicky cenné jádro.
Na náměstí sv. Martina stojí tzv. Burgenerův dům vystavěný v letech 1698 až 1701 zemským hejtmanem Janem Jodokem Burgenerem (1657 až 1721). Nad hlavním vstupním portálem lze spatřit společný erb jeho a erb jeho první manželky Anny Cecílie Lambien
Starý špitál postavený pod náměstím Janem von Albon v 15. stol., přestavěný Františkem Josefem Burgenerem v r. 1751 a renovovaný r. 1989.
Katolický barokní kostel Tří králů naproti Starému špitálu, dokončený v místě původní hradní kaple r. 1710.
Na náměstí sv. Martina stávalo v minulosti několik solných skladišť, dnes zaniklých nebo přestavěných na obytné domy.
Město bylo rodištěm mnoha význačných osob a sídlem významných rodů, jako von Lochmatter, von Silenen (první biskup z tohoto rodu - Jošt von Silenen) nebo de Platea.

Burgenerův dům na náměstí alianční erb Burgener - Lambien

Tříkrálový kostel radnice

rytina Starého špitálu z r. 1825 (zdroj internet)

Starý špitál

V okolí se nachází Lochmatterturm  a Pflanzetta

 okres St. Maurice

zpět na mapu Wallisu

okres Brig