Wallis


Zenden Visp - HRADY


PFLANZETTA   (Visp)     
zachovalý zbytek opevněného sídla skladu soli
lokace :   46º17´15.33´´ /  7º52´56.10´´

znak města

Pflanzetta proti hřbitovu je částečně zachovalý komplex budov středověké tvrze. Sídlo bylo postaveno kolem r. 1350 a písemně je poprvé zmiňováno ve II. pol. 14. stol. jako opevněný sklad, který později měl ve vlastnictví rod Kalbermatter a Albon. Majetku se poté ujímá rod Lochmatter, který jej spravoval až do 19. stol.
Neustále kopírovaný a opisovaný nesmysl, že ...“v pol. 14. stol. postavený sklad Janem de Platea (Silenen) v obci "super cristam de Vespiae", je identický s Pflanzettou, bohužel stále straší v současné literatuře. Zjistilo se totiž, že ... "super cristam" není dnešní Pflanzettou, nýbrž zaniklý kopec (motta) nad Bielem, na jehož místě je dnes kulturní centrum a poštovní budova. Místo, kde dnes stojí Pflanzetta se nazývalo v r. 1528 "planum lapidem“ (rovný kámen).

Dlouhé křídlo domu je na západě a východě zakončeno stupňovaným štítem. Ve východní polovině objektu je umístěna předstupující schodišťová věž. Severní křídlo je členěno věžovitými přístavky. Komplex budov byl v letech 1987 až 1989 pod dohledem památkové péče obnoven, přičemž úřady kantonu Wallis mají k dispozici stavebně-historický vývoj stavby. Jedinečná musela být i 30 m hluboká a vyzděná studna s podzemní vodou z Vispu na nádvoří Pflanzetty, dnes bohužel již zasypaná.
Objekt je využíván k bydlení a je veřejnosti nepřístupný
Nejblíže se nachází Lochmatterturm a Albon

 tvrz Lochmatterturm (Visp)

zpět na mapu Visp

tvrz Embdaturm (Stalden)