Středočeský kraj

Okres Benešov - HRADY

LÍŠNO   
bývalý hrad přestavěný na zámek 5 km jižně od Benešova

nejstarší část hradu

  erb průmyslníka Čeňka Daňka

nádvoří severní strana hradu východní (gotická) strana

bývalý vodní příkop kaplička na předhradí sv. Andreas - 1536

Stavebníkem hradu byl Beneš z Dubé, který se zde připomíná r. 1378. Toto je také první zmínka o hradu.
Syn Beneše , Václav, byl sice stoupencem mistra Jana Husa a dokonce jej provázel na cestě do Kostnice, ale na počátku husitské revoluce stál na straně její opozice. Proto byl hrad r. 1420 oblehnut husity. Dobytí zabránilo pouze uzavření příměří. Husitské války přežil téměř bez úhony.
Po nástupu Jiřího z Poděbrad k moci, byl hrad, jakožto majetek Zdeňka Konopišťského - stoupence královy opozice, znovu r. 1467 oblehnut, dobyt a pobořen. V tomto stavu získal hrad králův syn Hynek z Münsterberku a část panství také Mikuláš Trčka z Lípy.
Po r. 1478 se majetek přesunul do rukou Šternberků, kteří hrad začali postupně opravovat. Výsledkem této činnosti byl pohodlný, ale opevněný obytný komplex. Hrady byl chráněn na jižní straně rybníkem, vyzděným příkopem (viz. foto) a přístup byl zajištěn po padacím mostě. Byl zde zřízen i pivovar. Přes tyto úpravy se do dnešních dob zachovala pozdně gotická brána, bohužel zazděná.
Mužští příslušníci rodu spravovali panství až do r. 1589, kdy zboží po smrti Otakara ze Šternberka zdědila vše jeho dcera Dorota. Po její smrti si vše rozdělily její děti z různých manželství. Tím bylo zahájeno období častých změn majitelů.
Třicetiletá válka celé panství zcela vyčerpala a bohužel střídání majitelů po válce nadále pokračovalo.
Mezi nimi vystupuje i klášter servitů v Praze u sv. Michala. Z a jejích správy dosáhl hrad svého vrcholu v chátrání. Po zrušení řádu (1785) připadly budovy hradu náboženskému fondu. Vykoupením tohoto zboží r. 1800 Jakubem Wimmerem přešel hrad opět do světských rukou. Budovy však chátraly dále.
Tento stav se změnil až r. 1872, kdy panství koupil průmyslník Čeněk Daněk, který nechal hrad přestavět na zámek. V této době byla větší část opevnění odstraněna a v sousedství hradu zřízen velký park. Zachoval se pouze zděný příkop a původní gotický palác s věží, která byla o něco zvýšena.
Daňkova rodina vlastnila Líšenské zboží až do r. 1945, kdy jí byl zabaven a přešel do vlastnictví státu.
Později zde byla zřízena zdravotní škola Československého červeného kříže, která zde sídlila téměř do konce 20. st. V současnosti je hrad veřejnosti uzavřen a je pravděpodobně v soukromých rukou. Areál bývalého hradu pomalu, ale jistě chátrá. Vstup do parku je volný, ale na vlastní nebezpečí.
V okolí se nachází "tajemný" hrad Kavčí hora a severním směrem město Benešov

hrad Křivosoudov

zpět okres Benešov

hrad Stajice