Středočeský kraj

Okres Benešov - HRADY

KAVČÍ HORA  
zaniklý hrad
6 km jihovýchodně od Benešova

V tzv. Líšenských horách stával kdysi hrad, snad na vrcholu dnešní Kavčí hory, nebo v jejím okolí, který se nazýval Kavčí hora.

Zprávy o hradu jsou velmi kusé s jsou spíše založeny na místní tradici. První věrohodná zpráva o hradu je nepřímá a je spojována s Ondřejem, příslušníkem rodu Benešoviců a pánů z Dubé, který se v letech 1284 - 1297 psal také z Kavčí hory. V pozdějších dobách bylo zdejší území připojeno k hradu Léštnu (Líšno), který v té době byl také majetkem panů z Dubé.

Další informace o hradu naprosto mizí. Z toho lze usuzovat, že velmi brzy zanikl. V r. 1544 pochází již jen nepatrná zmínka o pustých vesnicích Kavčí Hora a Kajšovka na panství Léštnu.

V okolí se nachází již zmiňovaný hrad Líšno a tvrze Drachkov, Jemniště (také zámek) a Popovice.

Čejchanův hrádek

zpět okres Benešov

Komorní hrádek