Středočeský kraj

Okres Mladá Boleslav - TVRZE

HORKY nad JIZEROU 

12 km jižním směrem od Ml. Boleslavi barokně přestavěná renesanční tvrz s gotickými základy.

západní nároží směrem k brodu celkový pohled od jihu centrální kamenná věž

Předchůdcem dnešního objektu v Horkách byla tvrz Brodce. Jak dokládá název, měla tato tvrz chránit místní brod přes řeku Jizeru. Na druhém břehu se nacházela stejnojmenná osada.

Jako prvním majitel je uváděn r. 1346 Franěk z Brodce. Pak se zde vystřídalo mnoho majitelů, jako například Škopkové z Dubé, Vančurové z Řehnic nebo Kaplířové ze Sulevic.
V průběhu 15. st. došlo k založení další osady pod tvrzí, která se nazývala Horky. Teto název se postupem času začal používat i pro samotnou tvrz.

Za Vančurů z Řehnic (1505 - 1561) došlo k renesanční přestavbě. Bohužel o podobě původní tvrze není žádných zpráv.

Za Kaplířů ze Sulevic došlo k dalším stavebním úpravám a k povýšení na městečko protější vsi Brodce. Bohužel za účast na stavovském povstání (1618 - 1621) byl majetek Václavu Kaplířovi konfiskován. Tento konfiskát získal Matyáš Hartman z Karlštejna. Po jeho smrti zdědila majetek jeho dcera Polyxena a po ní převzal toto zboží syn Maxmilián Desfours, jenž jej prodal Glam-Gallasům.

Od r. 1805 vlastnily Horky a Brodce, až do r. 1919, Nosticové-Rieneckové.

Pak se stal majitelem tvrze-zámku československý stát, který zde po válce zřídil zemědělské učiliště s internátem. Tento stav trvá do dnes.
Současná podoba objektu je z doby držení tohoto majetku rodem Hartmanů. Jedná se o barokní přestavbu, jejíž podoba využila původního renesančního základu. Dokonce byla ponechána i mohutná, kamenná věž mezi obytnými budovami (viz. foto), samozřejmě také barokně upravená. V sousedství zámku se nachází park, kde na jeho okraji stojí kostel sv. Mikuláše z let 1723-1725 vystavěný stavitelem Mikulášem Rossi, který se podílel zřejmě i na přestavbě renesanční tvrze. Kazatelna a tři boční oltáře pocházejí z dílny Matyáše Brauna. Zámecká kaple Narození P. Marie je z r. 1762.
Vice na www.travelatlas.cz/forza/mlboleslav/horky.html
V okolí je možno navštívit zříceniny hradu Dražice, město Benátky nad jizerou. V Ml. Boleslavi hrad a poblíže další zříceninu hradu Hrádek v Zámostí, nebo hrad Stránov.

tvrz Dobrovice 

zpět na okres - Ml.Boleslav

tvrz Hrušov