Středočeský kraj

Okres Mladá Boleslav - TVRZE

PĚČICE 

10 km jihovýchodním směrem od Ml. Boleslavi

výřez z katastrální z r. 1842 půdorys tvrze a oradní zdi pohled na tvrz - foto z konce minulého století

celkový pohled na bývalou tvrz - 2003

renesanční portál a znak Valdštejnů sgrafitová výzdoba

První zprávy o vsi pocházejí z r. 1290, jenž se sestávala z několika hospodářských dvorů, v jejich vlastnictví se střídali vladykové z Pěčic.

Jedním z majitelů zdejší tvrze je zde uváděn Jan Odkolek z Újezdce. Po jeho smrti (†1537) získal tvrz a k ní patřící dvůr, Bedřich z Donína, který vše připojil k Benáteckému panství. V této souvislosti je tvrz zaznamenána poprvé písemně. Donínové zde však nesídlili a tak tvrz chátrala. Od Donínů získali tento majetek Valdštejnové z dobrovické rodové větve. Ani Valdštejnové zde nepobývali a tak tvrz podléhala zkáze dále, což pokračovalo až do r. 1579, kdy pro svou manželku Markétu z Lobkovic, nechal vystavět na místě staré tvrze tvrz novou Jindřich z Valdštejna z cihel a kamene.
Třicetiletou válku ves Pěčice a "novostavba" nepřežily, ale narozdíl od vsi, tvrz nebyla nikdy již obnovena. Poslední pozůstatky objektu tvrze byly rozebírány na stavební materiál a co zůstalo uchráněno bylo pohlceno pozdější výstavbou hospodářských budov místního dvora, které po II. sv. válce devastovalo hospodaření zdejšího komunistického JZD. Do dnešní doby se přesto zachovaly některé prvky, které připomínají zašlou slávu tohoto sídla a sýpka, přestavěná z původní obytné části tvrze.
Pěčice byly často navštěvovány Bedřichem Smetanou, který na nedaleké hájovně měl bratra Karla Smetanu.
V okolí se nachází několik zámků, jako Luštěnice, Mcely nebo Loučeň. Severozápadním směrem pak tvrze Dobrovice a Vinařice, o něco dále zaniklý hrad Chlum, postavený v lokalitě bývalých slovanských hradišť, které jsou dodnes v terénu patrné.

tvrz Obrubce 

zpět na okres - Ml.Boleslav

tvrz Studénka