Středočeský kraj

Okres Mladá Boleslav - TVRZE

VINAŘICE 
5 km jihovýchodně od Ml. Boleslavi gotická tvrz, renesančně přestavěná, na jižním svahu nad Vinařicemi

západní nároží čelní pohled z bývalých vinic východní nároží

První zprávy o vsi Vinařicích pocházejí z r. 1228. Tvrz se připomíná již v r. 1340v souvislosti s majitelem Havlem z Vinařic. Další zprávy o tvrzi se objevují až začátkem 15. st., kdy zde měli majetek Vartemberkové. Koncem 15. st. jsou zde ale uváděni Klinštejnové a na přelomu 16. st. zde panoval Jaroslav ze Šelmberka, který nechal gotickou tvrz přestavět na jednopatrový objekt v pozdně gotickém slohu. Později však majetek prodal, protože od r. 1517 vlastnili Vinařice Cetenští z Cetna, kteří zde seděli až do r. 1620. Protože se však aktivně účastnili stavovského povstání (1618-1620), byla jim polovina majetku po Bílé Hoře konfiskována. Tento konfiskát r. 1623 koupil Adam z Valdštejna a připojil jej k Dobrovickému panství.

Za nového majitele došlo k dalším stavebním úpravám v renesančním slohu (1630). Původní tvrz byla zvýšena o další (druhé) patro. V jižních nárožích byly vystavěny osmiboké bastiony (uvnitř válcové). Jižní strana byla rozčleněna vyhlídkovými terasami v rozsáhlé vinici. Na severní straně byl zvětšen a upraven hospodářský dvůr. Prostorné, suché a klenuté sklepy sloužily k lisování a skladování vína. Změna se také týkala názvu, který se změnil na Nový Valdštejn. Tento název sice byl oficiálně zanesen do zemských desek, ale nikdy se nezažil, takže se dodnes používá název starý. V majetku dobrovických Valdštejnů byly Vinařice až do 20. st.

Po válce začala budova bývalé tvrze sloužit potřebám místního JZD. Některé jeho prostory sloužily kulturním účelům, takže naštěstí nedošlo k naprosté devastaci objektu. Vinice na jižním svahu byly zrušeny a je otázkou zda budou opět obnoveny (vstup do Evropské unie). V současnosti je toto zboží v soukromých rukou a probíhá zde postupná rekonstrukce. Poté bude bývalá tvrz prý sloužit jako ubytovací a školící centrum (?).

Vice na www.travelatlas.cz/forza/mlboleslav/vinarice.html

V okolí se nachází tvrz Dobrovice, zanikající tvrz Studénka, zaniklá tvrz Pěčice, hrad a okresní město Mladá Boleslav, hrad Michalovice, Hrádek a Stránov východním směrem.


tvrz Velké Horky 

zpět na okres - Ml.Boleslav

tvrz Dobrovice