Středočeský kraj

Okres Mladá Boleslav - TVRZE

VELKÉ HORKY 

6 km jihozápadně od Mladé Boleslavi

celkový pohled na tvrz bývalé obytné budovy - palác

čtyřboká věž - opevnění čtyřboká věž - opevnění čtyřboká věž - opevnění čtyřboká věž - opevnění

Nad údolím Skalského potoka poblíž obce Strenice se připomínala již v r. 1354 tvrz Velké Horky, na  níž hospodařil Vaněk z Horek a po něm další drobní feudálové. Po polovině 15. st. získal Velké Horky Václav Klusák z Kostelce, který se oženil s Markétou z Horek.
O stavebním vývoji horecké tvrze se nezachovalo příliš mnoho práv. K její přestavbě na zámek došlo nejspíše na přelomu 15. a 16. st. za Klusáků z Kostelce. Svědčí o tom i zápisky komorního soudu, před nímž byl projednáván spor mezi Albrechtem Klusákem z Kostelce a kameníkem Staňkem z Menšího Města pražského, který kolem r. 1505 stavěl věž horeckého zámku a musel dlužnou částku za provedené dílo vymáhat na vrchnosti soudně.
Zámek se skládal ze dvou pravoúhlých křídel, na jejichž koncích stály čtyřboké věže. Uvnitř věží byla schodiště, po nichž se vcházelo do vlastního objektu. Obě křídla byla dvoupatrová. Zámek byl obehnán kamennou hradbou a oddělen od dvora příkopem.
V držení Klusáků zůstaly Velké Horky až do poloviny 16. st., kdy panství koupila Markéta z Řehnic. Sňatkem s Markétou r. 1581 Velké Horky s poddanským městečkem Strenicemi vyženil Albrecht Zdeněk Kaplíř ze Sulevic a na Brodcích.
Od r. 1599 náleželo zboží Mikuláši Gerštofovi z Malšic na Řepíně a Cetně (†1619). Majetek jeho dědiců byl po Bílé hoře zkonfiskován a v r. 1621 prodán Jiřímu Benediktu Beníkovi z Petersdorfu.
Až do poloviny 18. st. se pak v držení Velkých Horek střídaly různé šlechtické rody, až Horky v r. 1744 získali Pachtové z Rájova, majitelé panství Bezno. Zámek přestal sloužit jako šlechtické sídlo a postupně propadal zkáze. Kolem r. 1770 zde zřídil Josef Pachta z Rájova manufakturu na výrobu punčoch, která se však dlouho neudržela a záhy zanikla.
Současný stav objektu je výsledkem pozdějších stavebních úprav, které jeho vzhled zcela pozměnily. V průběhu  19.st byly přistavěny další hospodářské budovy a došlo i ke snesení druhého patra obou křídel zámku, takže v současné době jsou oba trakty pouze patrové. V původní podobě zůstala pouze čtyřboká věž (viz. foto), zachovaly se i zbytky hradebních zdí. Vnitřní zařízení zámku bylo již v polovině 18. st. převezeno na zámek v Bezně.
Po válce sloužil zámek hospodářským potřebám jako farma státního statku a jeho současná podoba nese znaky obvyklé pro zemědělské objekty 19. st.. Tento stav trvá v podstatě do dnes.
V okolí se nachází zaniklé hrady Malkov, Rácov a Syslov, o něco východnějším směrem pak hrady Hradek, Stránov a hrad v Ml. Boleslavi. Navštívit lze i několik zámků jako Neměřice, Bezno, nebo Krnsko a Neuberk.

tvrz Studénka 

zpět na okres - Ml.Boleslav

tvrz Vinařice