Středočeský kraj

Okres Kutná Hora - TVRZE

DOBROVÍTOV 
11 km severně od Ledče nad Sázavou
erb rodu Robnhápů  erb rodu Robnhápů erb rodu Auersperků  erb rodu Auersperků
Ves Dobrovítov se poprvé připomíná v r .1355, kdy byla majetkem asi šesti majitelů. Časem došlo postupně ke spojení všech částí vesnice a o 100 let později je zde uváděn jediný majitel Jan z Dobrovítova
Tvrz je zde poprvé zmiňována ale až v r. 1533 v souvislosti s Jiřím Dobrovítovským z Újezda, který toto zboží odkázal svým vnukům Václavu a Jiřímu Špetlům a jejich nevlastnímu bratrovi Janovi. Při rodovém dělení pak získal Dobrovítov Jiří.
Za Jiřího, nebo za některého z jeho zástupců, byla celá tvrz renesančně přestavěna a z původního gotického objektu zůstaly pouze sklepy. Takto upravená tvrz byla r. 1560 prodána rýnskému falckraběti Arnoštovi. Po jeho smrti († 1560) připadlo toto zboží, jako odúmrť králi Ferdinandu I. Ten toto panství prodal falckraběti Albrechtu Bavorskému a od něj v r. 1567 koupila tvrz s příslušenstvím královská komora. V r. 1571 prodal Dobrovítov Martinovi Hanušovi Šaratickému ze Šaratic. Tento majitel ani jeho nástupce, který vlastnil tvrz v letech 1586 - 1610, nevěnovali tomuto panství náležitou pozornost, protože dleli spíše na tvrzi ve Vrbici. Po jeho smrti zdědila zboží Johanka provdaná za Buriana Šlibovského ze Skřivan. Ta zde bydlela. Po její smrti († 1617) vlastnila tvrz její sestra Zuzana Salavová, za níž byla tvrz několikrát vypleněna císařským vojskem. V té době ze Zuzana velmi zadlužila a byla nucena panství prodat v r. 1628 Marii Trčkové, rozené z Lobkovic, a tím bylo toto panství připojeno ke Krchlebskému panství.
Přízemí tvrze bylo kamenné a sloužilo jako hospodářské zázemí. Patro bylo postaveno ze dřeva a byly zde čtyři obytné budovy. U tvrze byl rybník, ze které ho, v případě potřeby, byly plněny obranné příkopy. Po r. 1628 přestala být panským sídlem, ale byla i nadále udržována ve slušném stavu.
V r. 1636 byla tato tvrz darována, jakožto zkonfiskované trčkovské panství, důstojníku Walterovi Deverouxovi jako odměna za zavraždění Valdštejna. Tehdá k tvrzi náležela ještě jedna tvrz a 11 vsí. V r. 1654 již ale dobrovítovská tvrz patřila Ferdinandu Robnhápovi, který ji koupil v r. 1651. Za Robnhápů byla tvrz upravena jako sídlo a centrum panství. Po r. 1699 vlastnila toto panství Marie Barbora Pöttingová, rozená ze Šternberka a jej připojila k Tupadelskému panství, které v r. 1739 získali Auersperkové. Tvrz byla tímto rodem využívána k hospodářským účelům až do r. 1924, kdy  díky pozemkové reformě o tento majetek přišli. Poté byla  upravena jako bytové prostory č.p. 1 a tomuto účelu slouží dodnes.
Tvrz je jednopatrová budova stojící vedle kostela ve stejnojmenné vsi. Na východní straně jsou k vidění zbytky renesančního sgrafita. Asi 60 m od budovy se nachází původní valeně klenutý gotický sklep, který byl v r. 1972 zasypán.
Více na www.dobrovitov.cz
V okolí zřícenina hradu Chlum.

tvrz Čestín

zpět na okres K. Hora

tvrz Losiny