Středočeský kraj

Okres Kolín - TVRZE

CHOTOUCHOV 

10 km jihozápadně od Kolína

objekt tvrze hospodářské zázemí tvrze hospodářské zázemí tvrze - ceklový pohled

Ves Chotouchov se poprvé připomíná v r. 1398 jako majetek sázavského kláštera. Po vypálení kláštera husity v r. 1421, připadla ves jako zástava Václavu Cardovi z Petrovic. Po té se zástavní držitelé rychle střídaly, až v r. 1523 ji získal Jan Nyklásek ze Žitenic od krále Ludvíka Jagellonského jako dědičný majetek. V této době zde byla pravděpodobně založena i místní tvrz.

Tvrz se ve vsi Chotouchov připomíná až v r. 1567 při příležitosti dělení majetku mezi jeho vnuky Jana a Bedřicha. Tvrz se tehdy dělila na starý a nový dům. Nykláskové držely tento majetek až do r. 1609, kdy tento rod vymřel po meči posledním příslušníkem Adamem a majetek přešel na jeho nezletilé dcery. "Pohromy" však neskončily, protože rok na to tvrz vyhořela zásahem blesku, ale téměř  ihned byla obnovena.

Jindřich Talacko z Ještětic, manžel dcery Adamovy Veroniky, v té době jediné majitelky Chotouchova, prodal tvrz, dvůr, ves i s příslušenstvím v r. 1629 Janovi de Witte z Lilienthalu

Tvrz po prodeji přestala sloužit jako panské sídlo, ale byla nadále udržována jako obydlí hospodářských úředníků. Tomuto účelu sloužila i v r. 1734, kdy zadlužený nový majitel, Karel Jáchym Breda, prodával toto zboží své příbuzné Marii Anně Bredové.

Po několika dalších majetkových změnách koupil tvrz a příslušenství v r. 1757 od Jana Haugvice z Biskupic, Jan Václav Vražda z Kunvaldu, toho času majitel Červ. Hrádku. Tvrz pak nadále sloužila jako obydlí hospodářského úředníka až do r. 1948, kdy byla zabavena komunistickým režimem poslednímu majiteli Leopoldovi ze Štramberka. Budovy tvrze byly poté přestavěny na soukromé byty a pozemky rozparcelovány.

Bývalá tvrz stojí v jižní části obce na severní straně areálu zemědělského družstva. Má obdélníkový půdorys. Pozůstatkem tvrze jsou rozsáhlé valené sklepy pod objektem a některé části obvodových zdí. V 60-tých letech minulého století byla budova opravována a modernizována, čemuž odpovídá současný stav (viz. foto).

Vokolí možno navštívit několik zámků ( Zásmuky, Bečváry, nebo Červený hrádek) nebo tvrze Suchdol, Hranice a Lošany.

tvrz Hranice

zpět na okres Kolín

tvrz Libenice