Středočeský kraj

Okres Kolín - TVRZE

LOŠANY

8 km jihozápadně od Kolína

 

půdorys tvrze Lošany  pohled od severu jihovýchodní pohled

 

 řez věží tvrze severozápadní pohled na věž

 

Zbytek tvrze na severozápadním okraji stejnojmenné vsi

 

Ves Lošany se původně nazývaly „ Německé“, kdežto sousední Lošánky zase „České“. Německé Lošany se poprvé připomínají v r. 1259 jako majetek Ctibora z Lošan. Koncem 14. st. A počátkem 15. st. Lošany vlastnily bohaté patricijské rodiny z Kutné Hory. Prvním z nich se zde uvádí jistý Vavřinec Číšník (1355). V r. 1410 je zde však již uváděn Haman Adler, který byl přijat mezi nižší šlechtu a stal se tak zakladatelem zemanského rodu Adlerů z Lošan. Věžovitá tvrz vznikla pravděpodobně v této době.

 

Jednalo se o vodní tvrz, jejíž příkopy, dnes již zcela zaniklé, se plnily vodou ze sousedního rybníka, který dosud existuje. Jádrem objektu byla třípatrová obytná věž z lomového kamene se zesílenými nárožími. Do přízemí věže se vcházelo po kamenném schodišti přímo z nádvoří. Obytné prostory majitele začínaly od prvního patra, které bylo (možná) přístupné přes můstek z některé vedlejší budovy. Jednotlivá patra byla přístupná dřevěnými schodišti a oddělena pouze dřevěnými stropy. Další zástavba areálu tvrze se nedochovala a není možno dnes určit její podobu.

 

Od Adlerů získal Lošany v r. 1478 Jan Čabelický ze Soutic a po jeho smrti (1513) jeho syn Prokop, který lošanský dvůr zrušil a rozdělil jej mezi poddané. Tvrz připadla jakémusi Jakubovi. Toto je také první písemná zmínka o tvrzi v Lošanech.

 

Tento stav netrval dlouho, protože už brzy po r. 1513 prodal Prokop část Lošan městu Kutná Hora, která zůstala majitelem až do konce feudálního období.

 

V tomto období docházelo k častým stavebním úpravám tvrze a zaniklo i její opevnění včetně hospodářských budov. Zůstala pouze výše jmenovaná věž používaná jako skladiště. Poslední stavební úpravy byly provedeny v 50. letech minulého století.

 
Do dnešních dob se dochovala hranolovitá kamenná věž, vysoká 16 m, krytá nízkou střechou (viz. foto). Vnitřní prostor je dnes nepřístupný (původně, ještě v nedávné době, se dalo vejít přes lávku z vedlejší budovy do prvního patra), vyjma mírně zapuštěného přízemí. Sousední budova vznikla až druhotně a je dnes v naprosto dezolátním stavu. Okolí je taktéž v neutěšeném stavu a nechává pouze návštěvníka tušit, co se skrývá pod povrchem.
 
Více na www.oku-ko.cz/pamatky/
 
Okolí nám "může" nabídnout další tvrze Hranice, Pašinka, Nebovidy, Chotouchov, nebo tvrz v Hradeníně směrem na Prahu.
 
 

tvrz Libenice

zpět na okres Kolín

tvrz Malotice "u Jánů"