Středočeský kraj

Okres Kolín - TVRZE

HRANICE

5 km jižně od Kolína

objekt tvrze

Hranice se poprvé připomínají v r. 1383, kdy se po nich psal Čeněk z Hranic. O tvrzi je první zmínka až v r. 1538, kdy ji spolu s dvorem a nedalekým mlýnem koupila od Jindřicha z Vilémovce, Zuzana Pařízková z Trojanovic.

 
Jednalo se pravděpodobně o prostou budovu, která byla v patře asi dřevěná
 
Zuzanin syn, Václav Pařízek, prodal v r. 1542 hranickou tvrz Václavu Popelovi z Vesce. Popelové tvrz udržovali a sloužila jako obydlí hospodářského úředníka.
 
V r. 1564 tuto Jan Popel z Vesce prodal Jiřímu Voděradskému z Hrušova a na Dobřeni. Za Voděradského v r. 1610 tvrz i dvůr vyhořely, ale záhy byly obnoveny. V r. 1612 po Bohuslavově smrti zdědila tvrz jeho dcera Kateřina Polyxena, provdaná z Donína..
 

Za třicetileté války tvrz zpustla. V r. 1631 při prodeji Suchdolského panství se v Hranicích připomíná již jen dvůr. Tvrz se změnila v hospodářskou budovu. Několikrát byla přestavována a pouze lidová tradice a název budovy „tvrz“ zachovaly upomínku na její původní poslání.

 

Bývalá tvrz stojí na severní straně areálu hranického dvora společně s bývalým JZD. Je to přízemní budova obdélníkového půdorysu krytá vysokou valbovou střechou. Z tvrze pocházejí jen obvodové zdi.

 
V okolí lze navštívit tvrze Nebovidy, Pašinka, Lošany, více na jih pak tvrze Chotouchov a u K. Hory Přítoky. V K. Hoře se nachází další bývalá tvrz Lorec a dva hrady.
 

tvrz Hradenín

zpět na okres Kolín

tvrz Chotouchov