Sasko - Anhaltsko

Kraj Mersburg - Querfurt - HRADY


ALLSTEDT 

jeden z nejstarších hradů na území Saska-Anhaltska

celkový pohled na hrad

       další foto další foto (vnitřní prostory)

zadní strana paláce pohled z parkánů pohled z parkánů konec štítové zdi

předhradí první brána vnitřní prostor první brány první brána z vnitřní strany

V 10.st. měl Allstedt velký význam jako královská, císařská falc a jako majetek saských králů. Hrad byl prvně uveden v 9. st. jako "Alstediburg". V době Karolinské, byl Allstedt hlavním hradem v rámci hradního systému kraje Saal a Unstrut.

Nechal jej zbudovat Jindřich I., zejména k obraně před vpády Uhrů. Allstedt byl v onen čas místem pobytu téměř všech německých králů a císařů, od Jindřicha I.(935) až do Phillipa Švábského (1200). Konalo se zde i několik velkých říšských sněmů a knížecích shromáždění.
Od r. 1180 byl Allstedt v držení durynských lantkrabat, později přešel na rod Wettinů. Poté následovaly časté změny leníků a byl i v zástavě.
Mezi lety 1369 a 1496 sloužil Allstedt, jako residence urozených pánů von Querfurt, a byl z části přebudován. V tomto čase vzniklo jádro hradu jako trojkřídlá dispozice se štítovou zdí na straně čtvrté. Tím byl dán půdorys, ještě dodnes dobře zachovalého hradního jádra.
V letech 1496 - 1525 přešel hrad Allstedt do držení saských kurfiřtů. Tato doba byla vrcholem pro Allstedt. Na zámku působil Tomáš Muntzer (německý reformátor), a dne 13.7.1524 zde měl své slavné kázání před knížetem a saským panovníkem. Na zámku je dnes rozsáhlá expozice o životě a působení Tomáše Muntzera.

Mezi roky 1526 až 1691 se častěji měnili majitelé, převážně ze sasko - ernestiniského rodu.

V letech 1691 - 1741 byla provedena pozdně středověká a renesanční přestavba a hrad spravoval vévoda von Sachsen - Eisenach. V této době byla provedena přestavba na barokní zámek.

V letech 1741 - 1918 patřil k velkovévodství Sachsen - Weimar – Eisenach. V této době byla provedena výstavba jižního křídla zámku. Sloužil z větší části jako lovecký zámek pro tehdejší vévody. Z této doby je také známo několik pobytů tajného rady Johanna Wolfganga Goetheho (1776 - 1782) na zámku Allstedt. Mezi jiným zde pracoval na své próze "Iohegenie na Tauris".

V současnosti je hrad spravován místním Spolkem historie. V sezoně se zde konají slavnosti v německém stylu. K ubytování slouží hotel a odpočinku a jídlu velmi dobrá restaurace
V okolí se nachází hrad Querfurt

hrad Schraplau

zpět na mapu kraje Mersburg - Querfurt

hrad Querfurt