Sasko

Kraj  Sasko - HRADY


ELSTERBERG     
mohutná zřícenina kdysi významného hradu

lokace :   50°36'34.35"S   /    12°10'13.71"V

znak okresu a města Elterberg

 

  

 

  další foto hradu (klikni)

Zřícenina hradu Elsterberg stojí ve stejnojmenné obci nad řekou Bílý Halštrov (Weiße Elster). Tomu předcházela starší dispozice hradu, vzdálená přibližně 400 metrů od nynější zříceniny nad ústím potoka Tremnitzbach do řeky Elster, nazývaná Starý dům. Toto nejstarší opevnění stálo na úzkém, ale velmi strmém horském hřbetu vybíhajícím ze širokého návrší zvaného také Wessnitz. Jednalo se o nevelký hradní areál, který byl situován 40 metrů nad řekou, ze 3 stran byl přirozeně chráněn téměř kolmými stěnami padajícími do údolí. Jedinou přístupovou stranu chránily ve skále vylámané příčné příkopy, tím byla stavba lehce hájitelná. Časem malá dispozice již nevyhovovala nárokům a potřebám panstva a tak v období mezi lety 1200 až 1225 byl pány z mocného rodu Lobdeburg postaven nový větší hrad, nesprávně často nazývaný po svých stavitelích. Velké množství rolníků a čeledínů bylo v tu dobu zatíženo robotou za účelem výstavby hradu. Starý hrad již nebyl více obýván, byl opuštěn a v dalších staletích se dále rozpadal. Podle legendy měly být spolu obě stavby spojeny podzemní chodbou a koženým mostem. Nový hrad byl na svou dobu celkem rozlehlou dispozicí a hlavním opevněním v kraji, ještě dnes lze rozeznat v terénu původní rozlohu.

Po smrti posledního mužského člena rodu Lobdeburg z linie Elsterberg, připadl hrad na jejich příbuzné. Je zajímavé sledovat, jak se z kdysi majestátního hradu časem mohla stát dnešní zřícenina. V průběhu dalších let bylo panství při dědictví dále děleno na menší části, majetek byl darován, došlo i k jeho zástavě za jiné zboží, které nemohlo být vyplaceno. Tak se postupem času rozsáhlé panství Elsterberg zmenšilo natolik, že Rudolf von Bünau prodal r. 1620 z hospodářských důvodů hrad svému příbuznému Karlu von Bose.
Z usedlostí byly tehdy jen nepatrné příjmy, Rudolf sám pak žil v nedalekém městečku. Pokud se tak nestalo již za majitele Bose, tak jistě nebyl hrad v dlouholetých válkách ušetřen a další držitelé dále na hradě již nesídlili, opustili ho a tím bohužel začal celý hradní areál pustnout. Své sídlo přestěhovali daleko od starého hradu, tím začal pomalý a neodvratný zánik starých zdí, o které se dále již nikdo nestaral. Na konci 19. stol. došlo dočasně ke spojení rytířského zboží v obci Coschütz se zdejší zříceninou. Potomci rytíře von Coschütz 25. května 1909 prodali zbytky hradu za částku 13 000 marek městu Elsterberg.
To započalo se zajištěním zdiva historicky hodnotné stavby. Studna byla v r. 1932 vyčištěna a opět dosáhla své původní hloubky 26 metrů. Kdysi byla jediným zdrojem pitné vody pro obyvatele hradu a tak zvlášť v době obléhání měla velký význam. Ve středověku museli většinou kopat najatí horníci tak hluboko, dokud nedosáhly až k úrovni údolí, kde protékala řeka.
Dodnes se zachovala pověst o zdejší hradní studni: v době, kdy hrad vysoko nad Halštrovem ještě nebyl zříceninou a páni von Lobdeburg zde bydleli, napadlo služebníka hodit živou kachnu do studny. Byl velmi překvapen, když druhého dne uviděl tutéž kachnu, kterou poznal podle červeného pásku kolem krku, jak zdravá plave Halštrovem hluboko pod hradem. Tak se zjistilo, že hradní studna a říční tok jsou spojeni podzemním kanálem.

V r. 1354 byl v průběhu Vogtlandské války dobyt a kompletně zničen, ihned se ovšem začalo s jeho obnovou a tak r. 1366 byl dokončen ještě ve větší a mohutnější podobě. V té době byl vystavěn druhý hradební okruh o značné tloušťce zdiva, v němž stálo pět válcových strážních věží, které zvyšovaly jeho obranyschopnost a současně se stal centrem celého panství. Vnější silná obvodová hradba byla vybavena střílnami, vstupní kulisová brána do areálu byla zboku chráněna dvěma věžemi s možností flankování. Zastřešený ochoz v horním patře věží byl k obraně vybaven štěrbinovými střílnami. Vstup do věže byl možný buď přímo z nádvoří, nebo nad ním byl ještě druhý dostupný po žebříku či přístupný z ochozu obvodové hradby. Součástí jádra měl být i bergfrit, z něhož stráže hlídaly okolí, kromě toho zde byla i rozsáhlá sklepení a další budovy zhotovené z lomového kamene.
V okolí se nachází hrady Dölau (Durynsko), Liebau  a Netzschkau

 hrad Burgstein

zpět na mapu Saska - Chemnitz

hrad Frauenstein