Sasko

Kraj  Sasko - HRADY


FRAUENSTEIN     
renesanční zámek v sousedství zříceniny gotického hradu
lokace :  50°48'13.45"S  /   13°32'21.61"V

znak okresu Freiberg

  

další foto

další foto

další foto zde

(klikni brána)

Osada Frauenstein vznikla jako podanské městečko obývané rolníky a horníky, pravděpodobně ve stejné době jako hrad, kolem r. 1200. V r. 1329 přenechal míšeňský markrabě hrad a panství Frauenstein do zástavy purkrabímu z Míšně. K tomuto datu se vztahuje druhá stavební fáze jádra hradu, která je dodnes patrná. Po zástavě hradu Hartenstein r. 1406 přemístili purkrabí z Míšně své sídlo do Frauensteinu a od té doby se jmenovali po hradu.
R. 1411 propůjčil purkrabí Jindřich z Míšně obci Frauenstein městská práva. R. 1426 vymírá po mečí šlechtický rod míšeňských purkrabí (linie Meinheringer) a hrad spravuje pouze fojt.  V r. 1438 je hrad obležen ostatními markrabaty a přitom utrpěl značné škody.
V průběhu 15. st. docházelo k častému střídání majitelů, až kolem r. 1500 byla provedena plánovitá výstavba nového areálu na náhorní planině mezi hradem a písečným návrším (Sandberg). K ochraně obce byla vystavěna obvodová hradba vybavená čtyřmi vstupními branami. Současné město se svými zachovanými objekty však pochází s největší pravděpodobností z poslední čtvrtiny 15. st. R. 1873 ztratil Frauenstein díky výstavbě ústřední budovy hejtmanství svůj hospodářský a politický význam, který po celá staletí zde byl soustředěn.
Městečko vlastní dvě významné historické impozantní stavby: z doby kolem r. 1200 pocházející hradní areál, který byl až do r. 1588 obydlený a po požáru vzniklém r. 1728 již nebyl obnoven a pomalu se měnil ve zříceninu. Dále zámek, který byl vystavěn v letech 1585 až 1588 za vlády Jindřicha von Schönberg podle plánů kurfiřtského stavitele Jan Irmische.

Hrad se nalézá na vysoké skalní ostrožně. První písemná zmínka vztahující se ke jménu "castrum Vrownstein" pochází až z r. 1272. Dodnes jsou patrné a zachované zbytky zdí severní a jižní věže, paláce, kaple, malého nádvoří s cisternou, jakož i 260 metrů dlouhá obvodová hradba se šesti válcovými půlkruhovými baštami spojených kurtinami. Původně jich bylo celkem sedm kusů.
Pod jádrem hradu se nachází renesanční zámek, který nechal vystavět kurfiřt za účasti stavitele Jana Irmische na konci 16. st. Hlavní vstupní portál toskánského řádu (slohu) je ozdoben aliančním erbem stavitele pána von Schönberg a jeho manželky. Ve vnitřních prostorách zámku je kromě jiných exponátů též umístěno muzeum Gottfried-Silbermann.
V okolí se nachází hrady v kraji Dresden

 hrad Elsterberg

zpět na mapu Saska - Chemnitz

hrad Geilsdorf