Sasko

Kraj  Sasko - HRADY


GEILSDORF        
zřícenina blatného hradu
lokace :   50°25'40.61"S  /   12° 2'3.28"V

znak okresu Burgstein

 

Nejstarší panské sídlo, blatný hrad, se nacházel uprostřed obce, severovýchodně od předchozího rytířského statku v nížinné poloze u potoka zajímavého jména Fliegenbach (Muší potok).
První písemná zmínka o obci Geilsdorf pochází z r. 1328, kdy byl majetkem významného šlechtického rodu Vogtů z Plavna (Plauen). Původ německého jména obce pochází od člověka jménem Geilo, jemuž ves tehdy patřila. Majitelem šlechtického sídla a vsi je v r. 1382 rytíř Oldřich Sack, ten byl současně i stavitelem prvního opevnění. Tento rod používající později přídomek z Geilsdorfu zde sídlil až do pol. 15. stol. Rodina Sack, ve středověku významný rod z nižší šlechty ve Vogtlandu, rozšiřoval své pozemky a oblast vlivu v oblasti Burgsteinu až do druhé pol. 16. stol.
Po nich jsou zde usazeni páni z Reitzensteinu. Zda-li byl hrad v průběhu 30-leté války poškozen není známo, ale jistě tehdy již stará dispozice nevyhovovala požadavkům doby. Na přelomu let 1667 až -1668 se započalo s výstavbou nové zámecké dispozice, za vlády hraběte Richarda z Tettenbachu, na místě starého blatného opevnění. R. 1719 došlo pak k další přestavbě zámeckého areálu. Když se panství se zámkem dostalo do vlastnictví šlechtické rodiny z Nauendorfu, nastalo pozvolné chátrání areálu. Od r. 1866 nebyla zámecká dispozice dále obydlena, takže koncem 19. stol. nastal konečný úpadek a postupné zřícení několika zdí.
Zřícenina stojí v Zámecké ulici uprostřed obce, na ostrově obehnaném kruhovým valem, která je součástí vedlejší vsi Burgstein. Na území obce Geilsdorf se nachází ještě další zajímavé památky, mohylový hrob a rokle v Pfarrholz, jediná termální studna v západním Sasku u Nového mlýna (Neumühle), most Schafbrücke (Ovčí), dobře zachovaný kamenný most nad řekou Kemnitz, dva 350 leté duby nedaleko Ovčího mostu, kamenný kříž u cesty Zöberner Weg. Součástí okolí je též chráněná přírodní oblast "Dolní Kemnitztal", propadlina rudného dolu u hory Eichelberg, samota Rossla, rytířský statek se sousedním panským domem a parkem, jakož i Geilsdorfský kostel.
Předchůdce současného kostela byl v obci postaven již v r. 1487. Další kostel byl postaven zednickým mistrem Voglem mezi roky 1832 až 1834, jenž obdržela nové varhany od Ch.F.Polstra z Erlbachu. R. 1506 odlitý zvon patrně pochází ze sousedního Burgsteinu. Na Geilsdorfském Eichelbergu se nalézá hrobka šlechtické rodiny z Nauendorffu. V okolí obce, jenž je situována na pomezí 3 zemí (Bavorska, Saska, Čech), se nachází rozlehlé lesy a překrásná příroda. Návštěvníkům se doporučuje použít rozsáhlou síť turistických a cyklistických cest. Možnost koupání a provozování vodních sportů se nachází v údolní přehradě Pirk, vzdálené pouze 4 km.
Dalšími pamětihodnosti v blízkém okolí jsou starý železniční most Göltzschtalbrücke, dračí jeskyně Syrau, výstava miniatur "Malý Vogtland" v Adorfu, park pohádek v obci Plohn, různá muzea hudebních nástrojů, letní sáňkařská dráha a muzeum krajek v Plavně.

Dnešní zřícenina zámku stojí na místě původního středověkého vodního hradu, obklopeného kdysi ze všech stran vodními příkopy. Ten byl založen na pravoúhlém půdorysu se čtyřmi nárožními věžemi. Do dnešní doby se zachovaly zbytky severovýchodní zdi zámeckého křídla a nárožní severní hranolová věž.
Nejblíže je zřícenina dvou kostelů v Burgsteinu

 hrad Frauenstein

zpět na mapu Saska - Chemnitz

hrad Glauchau