Sasko

Kraj  Sasko - HRADY


KEMPE  (obec Mahlitzsch, část Niederstriegis)   

Leží na břehu zdejší geologické pánve a mohlo se kdysi jednat o vodní hrad.
První písemná zmínka o šlechtickém rodu s predikátem von Mals pochází ze 13. st., další následuje až v r. 1330. Lze však  předpokládat, že výstavba proběhla již ve 12. st. Této rytířské rodině sloužil hrad jako hlavní rodové sídlo.
V r. 2000 byla zřícenina zakoupena berlínskou realitní kanceláří za 22 000 marek. Tato firma architektů a městských projektantů, hodlá udělat z Kempe tzv. cyber-castle. Zřícenina má být dostavěna s pomocí futuristického ocelovo-skleněného komplexu.
Bohužel dávno jsou ty časy, bývalé slávy rytířů, a s nimi i starost o jejich sídla. Zub času za ty staletí na hradě značně zapracoval. Ale přesto ještě dnes rozhodně stojí za to zříceninu navštívit.

Mohutná hranolová obytná věž má půdorys pravidelného obdélníka o hraně 14 x 18 m a tloušťku zdiva v základně 1,7 m. Je přesně orientována severojižním směrem. Dodnes jsou patrné zachované obvodové zdi donjonu do max. výšky cca 6 m.
K západnímu průčelí donžonu byla přistavěna další věžová stavba, pravidelného čtvercového půdorysu o délce strany cca 5,3 m. Zda-li se jednalo o strážní objekt, můžeme dnes diskutovat.
Moderní návrh stanovuje uvnitř původních zdí zříceniny Kempe vystavět asi 20 m vysokou, skleněnou věž. Severovýchodně od zříceniny mají vzniknout potom ještě čtyři další skleněné věže. Tato kombinaci starého a nového pojetí architektury má přitahovat potom firmy zabývající se oborem tzv. High-tech.
V okolí se hrady nachází nejblíže v kraji Chemnitz (Kamenice)

 hrad Gnandstein

zpět na mapu Saska - Drážďany

hrad Kohren