Polsko

Kraj  Kujavsko - Pomorskie - HRADY


KOWALEWO  POMORSKIE   
zřícenina křižáckého hradu

Křižácký hrad v Kowalewu byl vystavěn po r 1231. V letech 1278 – 1410 byl sídlem komtura. Výhodná poloha na křižovatce cest z Toruni do Brodnicy a z Chełmna do Mazovska způsobila, že osada získala již r. 1286 městské právo.
Severozápadně od ní byl vystavěn hrad, jehož hlavní stavbou byla budova obdélného půdorysu. Objekt byl chráněn ze severu vodou a bahnem vysušeného jezera. Město mělo opevnění spojené s hradním komplexem vodním příkopem.
Vlastní hrad se zajisté skládal ze čtyř křídel kolem vnitřního nádvoří. Kromě zbytků obvodové hradby přetrval dodnes též fragment danzkeru ve tvaru obdélníkové přípory se slepými okny a dekorací z klinkrů. K jádru hradu patřily rovněž dvě předhradí od jihu a jihozápadu, ohrazené  obvodovou hradbou. Pozůstatky tohoto opevnění, sokl dvou bašt, jsou dodnes patrné.
Po r. 1466 byl na hradě jmenován starosta, který zde sídlil až do prvního dělení Polska. Hrad byl zničen v průběhu polsko – švédských válek.
Na objektu nebyl dosud proveden archeologický výzkum. Usuzuje se, že cihlová budova pravidelného půdorysu sídla konventu již existovala okolo r. 1280. Další výstavba probíhala v první polovině 14. st.
V okolí hrady Papowo a Golub

 hrad Grudziadz

zpět na mapu kraje Kujavsko - Pomorskie

hrad Kruszwica