Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


GREILLENSTEIN  
velmi zajímavý renesanční hrad

....co k tomu dodat ?

První písemné zmínky o pánech von Grellen pochází z let 1210 až 1313. Název Greillenstein, jakožto jména hradu, pochází teprve až z r.1371. V této době zde již pravděpodobně stál kamenný hrad.
14. st. se panství nachází v držení rytířů von Dachbeckh (Dachsberg - Jezevčí hora), kteří jsou vystřídáni nejdříve pány von Hohenfeld a později rodem von Volkra.
R. 1534 získává hrad Jan Vavřinec von Kuefstein. V letech 1570 až 1590 jeho syn Jan Jiří III. von Kuefstein provedl renesanční přestavbu celého tehdejšího areálu hradu.
V dalších osudech zámku jsou velkou měrou podepsána Švédská vojska, která hrad obsadila v r. 1620 a pak ještě jednou r. 1645. Po ústupu Švédů budova nějaký čas chátrala. Tento stav se změnil až koncem 17. a počátkem 18. st, kdy zde majitelé provedli barokní přestavbu hradu na zámek. R. 1770 je provedena obnova vnitřního vybavení. Bohužel již r. 1848 ztrácí hrad-zámek svou funkci luxusní residence a správního centra.
Že hrad „přežil“ do dnešních dob vděčíme hlavně uvědomělému veliteli sovětských vojsk, která zde po skončení II. sv. války pobývala téměř až do konce r. 1950. Po tomto datu byly započaty konzervační a opravné práce. Tato snaha byla korunována otevřením muzea v r. 1959. Rodu von Kuefstein patří tato památka do dnešních dob a dnes jej zastupuje Karel von Kuefstein.

Hrad se nachází cca 500m západně od Röhrenbachu přímo na silnici Fuglau-Winkl. Původně malý hrad s osadou vznikl jako strážní hrad na výše jmenované obchodní cestě, které dokonce procházela jeho areálem. Je orientován ze severozápadu na jihovýchod (viz. půdorys).
Původní hrad se skládal z branské věže, vsazené do plášťové hradby, přístupné po mostě, paláce a čtyřbokého bergfritu. Stál na skalní hraně, která je dodnes patrná. Celý byl obklopen částečně do skály vytesanými příkopy a před nimi vyhozenými valy. Před hradem se nacházelo hrazené předhradí s hospodářskou zástavbou.
Renesanční přestavba , kterou provedl v letech 1570 až 1590 Jan Jiří III. von Kuefstein, zcela změnila podobu hradu, který byl téměř až do základů přestavěn. Vznikl tak téměř čtvercový, uzavřený zámek o rozměrech 46 x 48m, i když stojící na terénní hraně, se stejnou výškou střech. Z původního hradu se zachovaly pouze sklepy, místy přízemní zdivo, portál a částečně zdivo brány na severozápadě. Bergfrit byl zachován pouze ve spodních partiích a nad ním byla postavena kaple. Hrad byl také „vybaven“ tzv. Horním a Dolním hospodářským dvorem - předhradím, které nahradily původní zázemí hradu. V sousedství byl založen park.
Další přestavba následovala až v barokní době s důrazem na reprezentaci majitele, ale původního renesančního hradu se příliš nedotkla. Změny byly prováděny hlavně na hospodářských dvorech a přilehlém parku. Hrad - zámek byl také doplněn o bastionové opevnění. Přestože z vojenského hlediska nemá valnou hodnotu a je spíše symbolického charakteru, je zámek řazen mezi tzv. „Pevnostní zámky“.
Z renesanční doby se do dnešní doby zachovala některá ostění a dveře s originálním kováním, původní prostory a zařízení kaple na jihovýchodní straně. Zde se nachází také původní tzv. Turecký sál s originální výzdobou. V severozápadní části se dochovala malá knihovna a zde také původní nástěnné groteskní malby z r. 1590 ovlivněné italským stylem. Pozoruhodná je i spisovna a k ní přiléhající soudní síň a finanční úřad s archivem funkčním až do r. 1848. V suterénech severovýchodního křídla se nachází lázně z konce 16.st. s původní šatnou, topeništěm, studeným a teplým bazénem.
V přilehlém parku je dodnes funkční vodovodní síť která zásobovala nejen hrad - zámek a hospodářské zázemí, ale i množství kašen, fontánek a bazénků. V části zámku je instalována expozice bývalé výzdoby tohoto parku, jako trpaslíci nebo chrliče v podobě zvířat. Park je dokladem tehdejší šlechtické reprezentace, kultury a zábavy.
Celý areál je poměrně dobře udržován a ve vyhovujícím stavu. Většina jeho prostor je veřejnosti přístupná.
V okolí se nachází hrady Feinfeld, Mahrersdorf a další v sousedním okresu  Wachau

 hrad Gmünd

zpět na mapu okresu Waldvierteil

hrad Grub