Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


FEINFELD  
terénní relikty, zbytky hradeb a bergfritu v severní části stejnojmenné vsi.

   

možná podoba hradu v 17.st.

Nejstarší zmínky o místní šlechtě „Voneinfelde", pochází již kolem r. 1180. První písemně jmenovaný příslušník zdejšího rodu je Pobbo von „Vunfelde" (1221) a po něm následuje r. 1272 rytíř Konrád "von „Vunnfelde". Tento rod lenních rytířů je zde uváděn přinejmenším až do r. 1377.
R. 1339 je zde jmenován jako majitel zboží Albero von Kuenring, ale již o rok později (1340) je vystřídán Wolfgangem von Steinach. V 15. st. přechází zboží na příslušníky rodu Kuefstein z Greillensteinu. Tito jsou na tvrzi (hradu) prokazatelně uváděni ještě r. 1584. Na Vischerově rytině z r. 1672 je zobrazena ještě jako městská pevnost,  později majitelé zbudovali zámek a přesídlili na něj a tvrz natrvalo opustili. V pozdější době bylo panství Feinfeld spojeno s panstvím Greillenstein a sdílelo s ním i další osudy. V r.1904 byly k takto vytvořenému celku připojeny ještě další vesnice.

Tvrz stávala na severní straně vsi nedaleko místní kaple, přibližně na parcelách č. 68 a 67. V současnosti je plocha tvrze (hradu) z větší části zemědělsky využívána. Přibližný rozsah a podobu tvrze určil až archeologický průzkum, prováděný v minulém století. Jádro stávalo na pozemku č.67. Zde se také nachází i zbytek kdysi velkého hranolového bergfritu (viz. foto), který později sloužil jako vězení. Celý prostor je ale zarostlý náletovými dřevinami. Na severní a západní straně jsou dosud patrné 1 až 2 m vysoké valy, na jižní straně se dají tušit dvojité příkopy. Jižně od výše uvedeného bergfritu se nalézá zbytek nároží, zřejmě brány, který dle struktury zdiva lze datovat do 2. pol. 13.st, případně na přelom století následujícího.
Jižně situovaná parcela č. 68 odhalila zbytky vnější obvodové hradby a hospodářských budov. Zde nalezená keramika pochází z přelomu 12. a 13. st. a je místní produkce. Pro celkový pohled na lokalitu je potřeba odejít na severozápad. Z tohoto směru se dá nejlépe rozeznat struktura bývalé tvrze, které dominuje zbytek bergfritu.
V okolí se nachází hrady Greillenstein, Mahrersdorf, Grub a Wildberg. Další památky v sousedním okresu  Wachau

 hrad Eibenstein

zpět na mapu okresu Waldvierteil

hrad Fronsburg