Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


ZAINGRUB  
terénní relikty a několik přestavěných zdí menší tvrze

Jako první v historii tohoto místa se objevuje již v r. 1120 jakýsi "Sanikov" ku příležitosti sepsání darovací listiny knížetem von Poigen zdejšího území klášteru v Göttweigu. Později, přesně v letech 1205 až 1369, se písemné prameny zmiňují o rodu von Zaingrub (přesně o Zvencra, Zuncra).
pozdějších dobách jsou zde, jako leníci rodu von Maissau, uváděni páni von Drackendorf a Stoitzendorf.
R. 1345 je písemná zmínka o věži v Zaingrubu a 1400 šlechtické rodině von Zengra, která zahájila práce na opevňovacím příkopu kolem věže.
V r. 1424 se nachází tvrz v držení rodu von Stoitzendorf a později je uváděna zmínka o převodu vlastnictví zemské knížecí pevnosti na Wolfganga Reutera a později na Oldřicha von Schaunberg (1446). Později jmenovaného následuje r. 1447 Oldřich Eitzinger.
V r. 1450 nám podává zpráva o poškození základových zdí tvrze spodními vodami přilehlého rybníka, a o následných opravných pracích.
R. 1534 přechází drobné panství Zaingrub na rod von Puchheim, čímž je spojeno v jeden celek s panstvím Horn. Majitelé na tvrzi nesídlí a tvrz začíná pustnout. Následovně je využívána jako hospodářské zázemí sousedního statku.
Ve 20tých letech 20. st. vlastní tvrz rodina Wagnerů. Ti byli vystřídáni rodinou Fuchsů, kteří jsou vlastníky dodnes.

Tvrz se nachází v jižní části obce v bezprostředním sousedství silnice na Mold. Podstatná část se dochovala v hmotě budovy č.p. 28. K ní přiléhající východní část s tlustými 1,30 m zdmi, také náleží do období středověkého užívání tvrze.
Čelní strany obytných budov jsou nejvýraznějším nositelem původních částí. Celá východní strana dnešního objektu ve své hmotě v podstatě zahrnuje původní obytnou část. Zde se nachází nejzajímavější architektonické prvky tehdejší doby (pozdní gotiky) jako, klenuté sklepní prostory, ostění dveří a oken, zbytky armovaných nároží, nebo středověké klínové zdivo, které je možno spatřit zvláště na jihovýchodní straně objektu a jenž pochází pravděpodobně z  r. kolem 1400. Zde je také patrná struktura oprav způsobených vodou po r. 1400.
V přilehlé zahradě se nachází další zbytky tvrze v podobě terénních reliktů a propadlin.
V okolí se nachází hrad a město Horn, dále hrady Rosenburg, Kamegg a jižním směrem Gars a. Kamp

 hrad Wildberg

zpět na mapu okresu Waldvierteil

hrad Arbesbach