Wallis


Zenden Sierre/Siders - HRADY


ANCHETTES    (Venthône)     
renesanční zámek vzniklý přestavbou gotické tvrze
lokace :   46º18´11.21´´ /  7º31´37.0´´

znak města Venthône

Zámek d'Anchettes je dodnes soukromým sídlem. Celý komplex zámeckých budov byl stavěn postupně, bez odpovídajícího jednotného plánu a tomu odpovídá i jeho složitý celkový půdorys.
Původně na tomto území vznikl malý dominikál, který byl již ve 13. stol. zrušen a stal se majetkem kapituly v Sionu. Od té doby Anchettes podléhalo správě voleného biskupského správce (vidomne). Veškeré povinnosti spojené s touto funkcí se postupně staly dědičnými a do 15. stol. byly vykonávány jedním rodem, který začal používat přídomek po svém zdejším sídle.
Zámek přechází v r. 1436 do majetku šlechtického rodu de Platea, potom r. 1560 jej manželským sňatkem získává rod de Preux, jehož rodinní příslušníci jsou vlastníky ještě dnes.
S výstavbou se patrně začalo již na konci 13. nebo začátku 14. stol., jak tomu odpovídají zachované struktury zdí uvnitř prostor sklepů. Jak si majitelé dle dobového vkusu v průběhu mnoha staletí přáli, byla podle jejich vůle stavba často upravována, a tak různé části komplexu pocházejí z různých časových období a stavebních slohů.

Komplex budov se skládá ze stojící velké čtyřhranné věže v západní části dispozice, ke které je zboku přistavěno obytné křídlo. To ve svých vnitřních prostorách ukrývá jednu halu, bohatě obloženou dřevem z doby renesance a s kazetovým stropem, upraveným v r. 1667 za Jana Antonína Preux, velkého kastelána ze Sierre.
Severně od tohoto hlavního traktu, uvnitř nádvoří, bylo vystavěno r. 1649 sloupořadí, jenž sahá přes dvě poschodí. Po něm se dalo přijít do zámecké kaple dnes bohužel zpustlé a starobylého sálu justičního obnoveného mezi lety 1978 až 1979.
Čelní hlavní budova, často rekonstruovaná a zvětšovaná již v 15. stol., získala svou konečnou podobu, zachovanou do současné doby, v průběhu 17. stol.
Nejblíže se nachází druhá věž Aula magna a Vareilli

 tvrz Aula magna

zpět na mapu Sierre

tvrz Vareilli