Wallis


Zenden Sierre/Siders - HRADY


AULA MAGNA    (Venthône)     
zachovalý románský donjon
lokace :   46º18´27.23´´ /  7º31´55.15´´

znak města Venthône

Uprostřed horského úbočí v krajině nedaleko města Sierre, se na skalní ostrožně do dnešní doby zachovala věž v obci Venthône, která již zdálky přitahuje naši pozornost. Její poloha v nadmořské výšce 805 m, jí v minulosti umožňovala strážit cesty a silnice vedoucí mezi vesnicemi, jenž se stupňovitě rozkládají z údolí až k horám.
Věž již od svého založení ve 13. stol. byla lénem sionského biskupa a šlechtická rodina, která ji obývala používala přídomek de Venthône. Nejznámějším členem rodu byl rytíř jménem Petr, bezpochyby syn Oldřicha, jmenovaný už v r. 1243. V době války mezi biskupem a Petrem ze Savojska byl jako svědek dohody (smlouvy) z r. 1260. Byl příbuzný s nejvýznamnějšími rodinami z oblasti Wallis. R. 1268 se vzdal veškerých výhod ze svého významného postavení a vstoupil do opatství d'Hauterive, zatímco jeho žena se ve stejné době odebrala do kláštera v Maigrauge.
Z toho tehdy nejvíce profitoval Vilém de la Tour, protože se zdá, že Petr neměl přímých potomků a tak on zdědil největší podíl jeho majetku. V r. 1292 za Kristýny, dcery Viléma de la Tour, byla věž zvýšena, po ní dědil majetky její syn Vilém. Vdova po posledním mužském členu rodu Rudolfu - Markéta bydlela ve věži ještě v r. 1326. V tu samou dobu jiní členové tohoto rodu - Jan, syn také Jana, daroval nějaké majetky a léna (domy) vsi. Petermann de Platea v r. 1447 a Hildebrand de Rarogne r. 1448 získali majetky a dávky po Anetě, dceři zastřeleného Jana de Venthône. Rod Venthône tím vymírá a není již dále vlastníkem zdejšího panství.
A na konci 15. stol., část jejich bohatství, zejména v oblasti Bernune nad Sierre, získal Petr de Batiaz, syn Nicod de Granges, příbuzný s rodem Albi. A v souvislosti se zánikem starého rodu Venthône, vede biskup spor s novými uživateli věže, kterým ji dal v léno. V té době je jmenována ve spisech jako Aula magna a patří po roce 1421 rodu Rarogne. Nikdo přesně neví, jak dopadl obtížný výprodej majetku rodu Rarogne, kterým také patřila zdejší věž. Možná ji získal rod Platea de Viège, který vlastnil ještě jiné domy ve Venthône.
Později se věž stává majetkem Sierre, potom následují měšťané z Venthône, kteří se v ní usazují kolem roku 1600. V té době také patrně dochází k celkové přestavbě věže, je vystavěna velká hala obložená dřevem v roce 1609 a vybavena novými kamny, datovanými k r. 1619. Již mnoho staletí tam je k vidění okno (vitráž), na kterém jsou uvedeni Petr de Platea (1634) a Monderessi (1668).

V současné době slouží věž jako obecní dům a restaurace. Tvrz ve Venthône je mohutná čtyřhranná obytná věž čtvercového půdorysu, zvýšené přízemí se nalézá nad prostory dvou sklepů, větší z nich jižní je plochostropý, severní má valenou klenbu.
Stavba prodělala v průběhu staletí rozmanité úpravy: v 15. století, kdy byla majetkem rodu z Rarogne, byla postavena nová střecha s předsunutými klesajícími štíty; v r. 1609 byl vybudován velký sál obložený dřevem, současně byla upravena okna.
Dosud však existují i zbytky původních oken - zdvojená se středním sloupkem s okosenými okraji v rozích a tesanou hlavicí sloupu bez výzdoby. Tato nápadná románská okna jsou vzácně zachovaná z počátku 13. stol.
Hlavní vstupní dveře situované v severozápadním průčelí věže jsou umístěné výše, nyní jsou přístupné po schodišti. Původně bylo třeba přejít po můstku, který bylo možné v případě obléhání strhnout do příkopu.
Severní nároží věže zaujímá vřetenové schodiště, které bylo přestavěné také v 15. stol. a dá se po něm dojít až do sklepů. Vpravo nad vstupem jsou úzké dveře s konzolami (krakorci), kterými se vstupovalo na záchod (prevet).
Místy je zachováno klasové zdivo (opus spicatum), jinak jsou vrstvy kamenů odděleny horizontálními pásy, jenž pocházejí z první etapy výstavby, tedy ještě z  románské doby. V jižním průčelí je zachován zajímavý původní kruhový komín, který byl spojen s krbem nebo pecí v prvním poschodí.
Nejblíže se nachází tvrz Vareilli a zámek Anchettes

 tvrz Villa

zpět na mapu Sierre

zámeček Anchettes