Wallis


Zenden Sierre/Siders - HRADY


klášter Notre-Dame de GÉRONDE  (řád sv. BERNARDA)   (Sierre/Siders)      
komplex kláštera církevního řádu cisterciáků
lokace :   46º17´4´´ /  7º32´45´´

znak města

znak řádu cisterciáků

Klášter v Géronde je situován v jižní části na předměstí Sierre. Nedaleko od něj se nachází na východním kraji svahu zbytky zdí zříceniny středověkého hradu a kaple sv. Felixe.
Zdejší klášter stojící na západním okraji návrší byl do dnešní podoby vystavěn z popudu sionského biskupa Andrease di Gualdo r. 1425 v prostoru keltského opida, v místě zbořené předkřesťanské svatyně a na místě původního farního kostela pocházejícího již z přelomu 5. a 6. stol. Nedaleká zřícenina kaple sv. Felixe sloužila tehdy jako hradní svatyně a byla využívána jako pohřební kaple.
Od středověku byl klášter sídlem různých významných duchovních řeholí a řádů a ještě dnes je komplex kláštera s kostelem sv. Martina duchovním centrem kraje. Ve 13. a 14. stol. poskytoval přístřeší augustiniánům, kteří byli závislí na opatství v Abondance. Po nich následují od r. 1331 kartuziáni, mezi lety 1425 až 1644 se zde usadili karmelitáni, kdy zde byl vystavěn současný jednolodní gotický kostel sv. Martina (1425 až 1430). Z původní výbavy kostela se dodnes zachovaly dvě řady šestimístných chórových lavic s bohatou figurální a ornamentální výzdobou. Největšího rozkvětu dosáhl klášter za Antonína Fonteho ( po r. 1468) magistra a profesora teologie. Nakonec v 17. stol. klášter využívali jezuité.
Mezi roky 1748 až 1780 se zde nacházel biskupský seminář. Zatímco v době revoluce sloužil Géronde francouzským kněžím jako útočiště, v letech 1804 až 1806 sloužil řádu trapistů, po nich se dostal do majetku obce a mezi roky 1808 až 1817 byl zde obnoven biskupský seminář pro poslední studijní ročníky. V letech 1831 až 1834 opět sloužil exilovým kněžím trapistů, po nich od r. 1870 jsou zde sídlící opět dominikáni, kteří uprchli před francouzským antiklerikalismem.
Po událostech francouzské revoluce zde byl umístěn také mobiliář z Valér a dalších kostelů v Sionu a nakrátko zřízeno regionální muzeum.
Po dohodě s oblastí Wallis byl klášter v Géronde mezi lety 1893 až 1929 využíván jako ústav pro hluchoněmé a od r. 1929 byl prázdný a chátral.
Až r. 1935 se do zdejších prostor na pozvání biskupa Victora Bielera přistěhovala část řádu cisterciáků, konkrétně řeholnice z kláštera sv. Bernarda v Collombey a zahájil tu opět klášterní život. Díky jejich práci a modlitbám, které věnují svůj život, těší se velké oblibě v celé zdejší oblasti. Klášteru dnes však opět hrozí „vymření“, neboť věkový průměr řeholnic je kolem 70 let.
V r. 1980 se v průběhu příprav na oslavy výročí 35 let přítomnosti řádu sv. Bernarda v Sierre se vznítila při opravě střechy dělníkům asfaltová lepenka. Následkem vznikl požár, který málem sežehl celý klášter. Po uhašení byly poškozeny naštěstí jen vrchní patra obytných prostor řeholnic.
Osazenstvo kláštera se dnes zabývá, kromě pravidelných modliteb za blaho nás všech, hlavně pěstováním vína. Produkce kláštera je ročně až 10 000 lahví Fendantu, Malvazu a Černého Pinotu. Příjmy z prodeje pokrývají až dvě třetiny potřeb kláštera. Část financování pochází také z pronájmu pěti hostinských pokojů, které si je zde možno najmout.
Nejblíže se nachází Ancien Sierre a Géronde

 hrad Ancien Sierre 

zpět na mapu Sierre

tvrz Cour