Wallis


Zenden Sierre/Siders - HRADY


Le château de la COUR   (Sierre/Siders)        
městský zámek změněný na hotel
lokace :   46º17´36´´ /  7º32´5´´

znak zámku

 
Městský zámek, stojící na jedné rozsáhlé terase, byl vybudován mezi lety 1658 až 1666 za Jana Františka de Courten (1624 až 1673), korouhevního pána oblasti Sierre, kapitána pluku švýcarské gardy ve Francii.
Východní obytné křídlo bylo vystavěno v 18. stol. za Josefa Antonína de Courten (1680 až 1733), úředníka francouzské správy, který si zde také nechal vybudovat malou soukromou kapli.
Zámek byl upraven pro potřeby hotelu Bellevue již v r. 1885 (tehdy byla zvýšena centrální jednopatrová hlavní část pro osobní potřebu). Od r. 1964 zdejší prostory začala využívat radnice města Sierre.

Severní hlavní průčelí se skládá z jednoho hlavního traktu se třemi patry sloupořadí složených z pěti arkád, v toskánském slohu. Tato budova je kryta z obou stran dvěma hranolovými věžemi, jenž ji přečnívají. Obě věže jsou k ní přistavěny z boku.
Kdysi převyšoval severní průčelí hlavní budovy pěkná zvonice. Jižní průčelí je pravidelné a strohé konstrukce se třemi řadami oken s tufovými ostěními.
Nejblíže se nachází hrad Mercier  a věž Vidomnes

 klášter Bernardýnů

zpět na mapu Sierre

hrad Gerónde