Wallis


Zenden Sierre/Siders - HRADY


GÉRONDE (něm. GERUNDEN)  (Sierre/Siders)      
zřícenina nejstaršího opevněného sídla v Sierre
lokace :   46º17´10´´ /  7º32´42´´

znak města Sierre

 

kaple sv. Felixe

    

Jedná se o nejstarší osídlení v Sierre, které bylo ve již 13. stol. opuštěno, mezi lety 1352 až 1374 znovu vystavěno a nakonec v r. 1415 dobyto a zničeno. Jižně od hradní dispozice se nacházejí zřícenina kaple sv. Felixe, která byla patrně součástí hradu.
Od severu k jihu se táhne návrší od Géronde, které má v jednom místě zaoblený vrchol. Dále jeho průběh sleduje sedlo, kde se odděluje jedno návrší zakončené kaplí svatého Felixe, a potom následuje plošina z Géronde, kde stojí klášter cisterciáků. Severně od hradní dispozice, kde návrší klesá, existoval kdysi nějaký „cirkus“, zvaný amfiteátr, jehož terén byl nedávno vyrovnán a uprostřed něho bylo odkryto několik hrobů. Od tohoto místa až k řece Rhôně měří ostrožna 500 m na délku a 350 m ve své nejširší části na jižní straně. Dvě cesty obstarávají spojení do Géronde : současná silnice vedoucí od západu a na opačné východní straně kdysi existovala původní cesta, nyní zpustlá, která vedla z Glarey, dotýkala se sedla a byla ve středověku hlavní přístupovou komunikací hradu.
Komplex hradu, jehož půdorys je dodnes částečně viditelný, se skládal ze tří částí : první parkánová zeď, která chránila věž stojící za ní; potom výše se na dvou terasách rozkládalo ohrazené hradní jádro. Přes první bránu situovanou na východní straně od městečka se člověk dostal do sedla, za nímž se již nalézal horní hrad a v něm stojící manské budovy.
Druhá brána již ústila přímo do ohrazeného jádra hradu; zde původně stály nejdůležitější stavby biskupského hradu, hlavní palácová budova čtyřbokého půdorysu s jednou věží přesně kopírující tvar skalní ostrožny. Obě tyto stavby pocházely bezpochyby ze 14. stol.
Další stavbou jádra hradní dispozice byla na jihozápadní straně stojící čtyřhranná věž, patrně pocházející z nejstarší etapy výstavby. Hlavní vstup do hradu se nacházel ve východní části dispozice (v sedle). Na této straně se dodnes lépe zachovala obvodová hradba; ta se napojuje ke dvěma silným zdem, čtyřhranné samostatně stojící věže z konce 13. nebo z počátku 14. stol.
Dnes již neexistují budovy původního městečka, které stálo mezi hradem a návrším sv. Félixe a také na jižních svazích jižně od kaple. Když se na hradě po r. 1331 usídlil řád kartuziánů, nechali vystavět  zeď uzavírající rozdělené sedlo a části celé ostrožny. Takže v té době byla v hradním okrsku zahrnuta nejen kaple, ale hrad se na obou úbočích návrší spojil se starými zdmi městečka. Tato obvodová hradba ponechala stranou další opevnění stojící na muldě z boku jezera. Jednalo se o opevněné sídlo, na čtyřhranném půdorysu, které měla chránit jakási poterna, stojící na cestě vedoucí na starý Sierre, obtékaný potokem Plantsette.
V r. 1812 nechal jistý pan Schiner znovu obnovit zbytky zdí tohoto původně rozsáhlého hradu. Dnes je plocha hradu částečně kryta hustou vegetací a vinicemi. Zbytky zdiva a kaple se nacházejí na soukromém pozemku ale jsou s dovolením přístupné.
Nejblíže se nachází hrad Ancien Sierre a klášter Bernardýnů

 tvrz Cour

zpět na mapu Sierre

hrad Goubing