Wallis


Zenden Sierre/Siders - HRADY


CHASTONAY   (Sierre/Siders)        
barokní zámeček
lokace :   46º17´49´´ /  7º32´34´´

znak města

    

Malý zámek si nechal mezi lety 1718 až 1734 vystavět Jean Etienne de Chastonay, významný kastelán města Brig (1721, 1727, 1733) a guvernér (1730 až1732 ) oblasti sv. Mořice (nezaměňovat se sv. Mořicem v Graubündenu !!!) . Přesněji řečeno Jean Etienne nechal zrekonstruovat nebo rozšířit již stojící dům, který byl vystavěn kolem r. 1679 jeho praotcem, jenž se usídlil v Sierre. 

Jižní průčelí stavby je dvouposchoďové, nad přízemím s arkádami se nacházejí ještě dvě další podlaží. Z východní strany je k hlavnímu traktu připojena třípatrová hranolová věž čtvercového půdorysu. Okna jižního průčelí vybavená tufovými ostěními jsou podvojná, kromě prvního na věži, které je vstupním oknem (dveřmi) na balkón z kovaného železa.
Sluneční hodiny z r. 1719 zdobí jihozápadní nároží a také nevhodně umístěný střešní svod vody (!). Na střeše budovy jsou umístěny dva střešní vikýře tzv. Volská oka. Strmá střecha věže je jehlanová s námětkem na krovu. V objektu je provozována kavárna s galerií. Na podrobných mapách města je objekt značen zcela chybně, tj. na levé straně silnice.
Nejblíže se nachází hrad Mercier, hrad Goubing, hrad Ravire

 hrad Goubing

zpět na mapu Sierre

hrad Mercier