Wallis


Zenden Sierre/Siders - HRADY


RAVIRE (Bermona)  (Veyras)     
romantické sídlo vzniklé výstavbou v místě středověkého hradu
lokace :   46º18´4´´ /  7º32´45´´

znak města Veyras

Název Rawyre, též psaný Ravire, pochází z lidového „Rouveno“ a má základ ve starofrancouzském „ruvine“, což znamená „rozbrázděný terén“. Současné sídlo bylo postaveno v r. 1891 ze starého kamene hradu Bermona, jenž byl tehdy již v rozvalinách.
První nepřímé zmínky o dnes zaniklé vsi, pochází již ze 6. stol. kdy 30. dubna 515 daroval burgundský král Sigismond opatství ve sv. Mořici nějaké vsi v Sierre a v Bernune. Bernune byla pak přes 1 200 let připojena k jmenovanému opatství až do r. 1764. Dnes je lokalita zcela jiná a plocha bývalé osady, které dominoval středověký hrad, je pokryta vinicemi.
Založení sídla je legendami připisováno Albertu Duruzovi, známému také pod pseudonymem jako Solandieu. V r. 1412 Petermann von Chevron, pán z Monthey počal na místě staršího sídla v Bermon stavět středověkou pevnost (tvrz). Vše však skončilo v následných vojenských konfliktech, kdy se místní šlechta postavila proti biskupské moci. Tehdy deset bojechtivých šlechtických rodů z Horního Wallisu odporovalo savojským vojskům a jejich spojencům a v r. 1417 byla nedokončená tvrz pána von Chevron vypálena.
V dalším období přesně nikdo neví kdo ves a panství vlastnil. V r. 1570 vystupuje z temnot času jako vlastník tohoto zboží biskup Hildebrand I. Riedmatten. V dalším období dochází k častým změnám ve vlastnictví panství.
V r. 1891 kupuje pozemky s ruinami vsi a tvrze vážený občan August Clavel. Z původního stavebního kamene staví na místě starších hradních budov současné sídlo, které využívá pouze k přechodnému venkovskému pobytu. Při terénních úpravách okolních vinic (navážky a hloubení), bylo nalezeno několik hrobů s lidskými ostatky, náhrobek, a náramek z doby, datované do období legendárních postav Bera a Nona (římské období).
Rodina Claver vlastní místo do r. 1954, kdy jej prodává Etienu Savoiz. Nový majitel rekonstruuje celý statek, včetně původních, dochovaných, středověkých sklepů a zámku dávají název Ravire. Od r. 1979 je Michael Savoiz, syn Etiena, předseda místního vinařského spolku a majitel okolních vinic.
V okolí se nachází památky v městě Venthône a Sierre. Nejblíže je tvrz Musot

 tvrz Musot

zpět na mapu Sierre

tvrz Loc