Wallis


Zenden Sierre/Siders - HRADY


GOUBING   (Sierre/Siders)        
udržovaný obytný donjon uprostřed vinic
lokace :   46º17´42´´ /  7º32´29´´

znak města

První písemná zmínka o věži pochází z r. 1297. Tehdy byla majetkem Izabely d'Albi, paní z Batie de Granges. Další potomci rodu Albi byli dědici částí majetků významného dominikálu patřící pod Granges.
Na počátku 15. stol. přináší věnem do manželství majetky Perretta z Batie svému muži Janu z Chevron. Petr de Chevron se uvádí v listinách k r. 1476, kdy uznal své vazalství biskupu Waltrovi Supersaxo ze Sionu, správci (vidomne) Sionu, Sierre a Viege. Dále se jednalo o nějaké dluhy za odúmrť Viléma de Clivo, které měly být vyplaceny bratrům Antonínu a Janu de la Tour (důchody z majetků v Sionu a věže "Gubyn").
Později dochází k dalšímu střídání majitelů, stává se vlastnictvím rodu de Platea, později rodina de Montheys, pak přechází na šlechtice de Courten (v letech 1725 až 1874) a nakonec od r. 1929 je až do dnešní doby majetkem rodiny de Rhama. Objekt je veřejnosti nepřístupný.

Stavba obytné věže se přizpůsobila svým tvarem a velikostí skalnaté ostrožně. Dnes ji nalezneme na jihozápad od centra Sierre a je obklopena vinicemi, které částečně ve svých zídkách využívají původní vnější opevnění.
Jedná se o třípatrový donjon vystavěný z lomového kamene na obdélném půdorysu, s jednou boční čtyřhrannou věží, která ukrývá schodiště. Ve skalnatém základu jsou vytesány sklepy. Vrchol věže je opatřen cimbuřím, které korunovalo dříve horní část. V nedávné době byly proluky cimbuří vyplněny okny a dostavěna nová střecha.
Uvnitř věže se nachází velká místnost s tribunou, tzv. Rytířský sál.
Nejblíže se nachází hrad Mercier, hrad Ravire, zámeček Chastonay  a věž Vidomnes

 hrad Gerónde

zpět na mapu Sierre

zámeček Chastonay