Wallis


Zenden Sierre/Siders - HRADY


LOC   (Randogne)   
přestavěná středověká tvrz
lokace :   46º17´35.03´´ /  7º30´41.08´´

znak komuny Randogne

Jako většina obcí pravého břehu i Randogne se rozprostírá na celém jižním úbočí místní části údolí. Původně se jmenovala obec Rand, později se přejmenovala na Randonni, potom Randonna a pod tímto názvem se také poprvé v r. 1517 objevuje v listinách. Nejprve vznikla dolní část osídlení, která je situována v úrovni nížiny. Zde se také nachází osada Loc.
Není dodnes jasné, kdy přesně došlo k výstavbě prvního sídla, ale předpokládá se, že k tomu mohlo dojít ve 14. nebo 15. stol. Nezachovaly se nám také bohužel písemné zprávy o majetkových poměrech ani stavebních úpravách. K jejím prvním obyvatelům patřila šlechtická rodina ze Sierre, která si zde vybudovala své sídlo, ovšem bydlela v něm pouze přechodně.
Rozsáhlý požár 31. ledna 1898 poničil celou ves, zachována zůstala pouze kaple. Za oběť požáru padla také tvrz. 300 obyvatel bylo bez přístřeší, zásob a ještě téhož dne začal padat sníh... Záhy začaly záchranné práce a výstavba nových domů ze státních sbírek. Tato část obce je tak poměrně mladá.
Věž, známá pod názvem „Chateau de Loc“, se nachází západním směrem nad městem Sierre, na východním okraji obce Weilers Loc. Je to třípatrová hranolová budova, pravoúhlého půdorysu, s dvojitými okny a vřetenovým schodištěm umístěném v rizalitu, v zadní části věže. Je v soukromým majetkem a je veřejnosti nepřístupná.
Nejblíže se nachází památky ve městě Sierre.

 hrad Ravire

zpět na mapu Sierre

tvrz Steinturm