Středočeský kraj

Okres Benešov - HRADY

ČAJCHANŮV HRÁDEK  
15 km severovýchodně od Benešova nepatrné zbytky zdí, valy a příkopy na ostrohu, nad řekou Sázavou, nedaleko Komorního Hrádku.

zbytky zdiva brány brána pohled na předhradí

 hradba zadního hradu prostor zadní části hradu - vrcholová akropole spodní část boční hradby

Čajchanův Hrádek, původně nazývaný Hrádek Čajchanov, byl založen některým z předků pánů z Dubé, již ve 13. st.
První zpráva pochází z r. 1356. Připomíná se v ní jakýsi Čajchan, patron kostela v Choceradech. Po něm hrad dostal i své jméno.
V r. 1400 je zde však uváděn již Jan Zoula z Ostředka. Ten využíval drobné domácí války, kterou vyvolalo zajetí krále Václava IV. panskou jednotou, k přepadávání kupců a šlechticů ke svému obohacování. Dokonce se mu podařilo i získat nedaleký hrad Dubá. Toto "řádění" bylo ukončeno až v r. 1404 dobytím hrádku zemskou hotovostí. Družina Jana Zouly byla zajata a jeho otec Mikeš byl odsouzen k smrti oběšením. Samotný Zoula svému osudu unikl. Hrádek byl pobořen a od těch dob je v rozvalinách.
Později bylo toto místo darováno králem Václavem IV podkomořímu Mikuláši Augustinu z Prahy. Ten jej však nechal ležet ladem. Proto bylo po delším čase králem povoleno, aby si nedaleko postavil Racek z Dvojic další hrad - Komorní hrádek. Tím veškerá historie tohoto místa končí.
Hradní místo bylo od okolí odděleno několika příkopy a valy. Cesta po překonání těchto překážek pokračovala po padacím mostě, přes bránu s hranolovou věží na předhradí, jenž mělo přibližně tvar čtverce a bylo ze tří stran obklopeno hradbou. Vlastní hrad byl menší plochy nežli předhradí a sestával z obytné věže - donjonu a dalších drobných budov. Byl ze všech stran obehnán hradbou a od předhradí oddělen dalším příkopem.
Do dnešní doby se dochovaly pouze valy a příkopy. Z budov jen větší, zarostlé hromady sutě. Výraznější zbytky  zdiva (cca 1,5 m výšky) zřejmě patří bývalé bráně a některým částem hradby (viz. foto).
V okolí lze navštívit hrady Komorní Hrádek (pouze exteriéry - vojenský objekt), Dubá, Zlenice, Hradové Střimelice, Stříbrná Skalice, Talmberk, Pirkenštejn, nebo Č. Šternberk. Tvrze Mrač a Poříčí nad Sázavou. Nedaleko také město a klášter Sázava.

hrad Borovsko

zpět okres Benešov

zaniklý hrad Kavčí hora