Středočeský kraj

Okres Mladá Boleslav - HRADY

DRÁBSKÉ SVĚTNIČKY 

Zaniklý hrad 4 km severovýchodně od Mnichova Hradiště.

vrcholové partie hradu-zdroj internet vrcholové partie hradu-zdroj internet

Rozsáhlá pískovcová plošina tvořená rozpukanými pískovcovými a strmými bloky lákala vždy svou dominantní polohou k osídlení. Archeologickými výzkumy tu byla v okolí zjištěna přítomnost člověka, který se zabýval zemědělstvím až po středověk.

Drábské světničky vytvářejí pevnostní soustavu na nejzápadnějším výběžku této plošiny. Jsou to čtyři velké a tři menší skalní bloky oddělené od sebe úzkými štěrbinami a průrvami a od ostatního území oddělené hlubokou úžlabinou. Na těchto skalách zůstaly zbytky osmnácti světniček buď zcela, nebo částečně vytesaných do pískovcové skály, stopy po sedmi dřevěných stavbách a šesti mostních konstrukcích, spojujících jednotlivé skalní bloky.
Z opevnění se zachovaly pouze stopy po čtyřech uzávěrech, jedné v palisádě a zbytky pěti chodeb vytesaných do pískovce. Původní vstup do hradu byl kolen skaliska, opevněného palisádou a  mohutné dřevěné věže. Odtud se pokračovalo dál přes dřevěný můstek do dalších prostor hradu. Vytesané světničky sloužily především jako zásobárny, k obydlí byly používány dřevěné budovy. Největší pozornost zasluhuje prostor svatyně, objevená teprve po první světové válce. Jedná se o místnost téměř 7 m dlouhou a skoro 4 m širokou. Uvnitř se zachovala kamenná lavice a oltář. Šlo o kapli  katolického ritu. Kalich, který je dnes vytesán v bloku oltáře je romantickým podvrhem ze 20.století. Vedlejší světnička je pokládána za obydlí kněze. Prostor mezi skalami sloužil jako nádvoří a byl, podle zachovaných stop, opatřen dřevěnou podlahou. Za třicetileté války sloužily Drábské světničky hlavně jako úkryt v době válek.
Celý objekt hradu svědčí o tom, že jeho stavitelé velice dovedně využili možnosti, které jim poskytovala jeho poloha  a vytvořili pevnost, která byla, před zdokonalením střelných zbraní, prakticky nedobytná.
Vznik hradu je kladen do první  čtvrtiny 15. století, ale zdá se,  že dřevěný a ve skále vytesaný hrad, byl až poslední etapou staršího osídlení. V l. 1425-1430 jsou zde doloženi husité, ale nelze dokázat zda hrad zdokonalili oni. Naproti tomu kaple katolického ritu by spíše ukazovala na to, že Drábské světničky byly opěrným bodem nepřátel kalicha v Pojizeří, kteří hrad buďto sami opustili nebo byl na nich dobyt.

Pro přírodní krásy okolí (Český ráj), jsou Drábské světničky jedno z nejnavštěvovanějších míst kraje. Negativem tohoto zájmu je, že objekt návštěvami trpí, měkký pískovec, narušovaný povětrnostními podmínkami, se rozpadá a tak není příliš vzdálená doba, kdy zmizí i poslední pozůstatky skalního hradu. V muzeu v Mnichově Hradišti je velký model pravděpodobné podoby hradu.

Na hrad se dostanete z Mnichova Hradiště přes Boseň a Zásadku autem až k chatě Na Vyhlídce (občerstvení) a poté cca 1 km pěšky po modré značce.
.....v obydlí vytesaných do pískovcových skal dlel prý kdysi obr Dráb. Živil se tak, že bral sedlákům pytle s obilím a moukou, sem tam něco ulovil v lese a v létě sbíral lesní plody. Jeho žena byla nejspíš ze stejného těsta. Prý jednou přinesla domů sedláka i s dobytčaty tak, jak je společně našla na poli. Obr se však rozčílil, lidské maso nejedl. Sedlák mu byl užitečnější. Stará pak musela sedláka vrátit. Po letech obr ovdověl. Bylo mu smutno, a proto si z nedaleké vesnice unesl dívku. Ale to byla chyba! Vesnické dívky se vždy vyznačovaly chytrostí a lstivostí, a proto tato využila příležitosti, kdy jí obr dovolil jíti za svými rodiči domů, a odmotávala cestou za sebou nit z klubka, aby pak cestou zpět vzala rozzlobené vesničany. Ti obra ve spánku přepadli, svázali a odvedli daleko pryč tak, aby se už nemohl vrátit....
Více na www.k8.kreteni.cz/tz/md , www.pamatky.co , www.volny.cz/m28/drabske_svetnicky/
0
V okolí se nachází několik dalších skalních hradů - Klamorna nebo Staré Hrady (cca 1,5 km východně) se zbytkem studny, skalní prostorou a homolovitým pozůstatkem stavby zničené požárem, a také Hynšta (2,5, km jihovýchodně) se skalní cisternou a velkou skalní místností, rozdělenou středním pilířem. Nelze ani opomenout hrad Valečov, již zmiňované Mnichovo Hradiště a nedaleko hrad Zásadku.

hrad Benátky nad Jizerou

okres Ml.Boleslav

hrad Dražice