Středočeský kraj

Okres Mladá Boleslav - HRADY

VALEČOV 

4 km východně od Mnichova Hradiště

Dobře zachovaná zřícenina skalního hradu na hranici Českého Ráje

erb rodu z Valečova

   erb rodu z Valečova

současný dochovaný stav centrální části hradu

pravděpodobná podoba hradu v počátečních dobách   celkový pohled na hrad
pohled od východu vnitřní prostory paláce schodiště čelní pohled na palác
boční pohled na palác
Více fotodokumentace - klikni zde :

Prvními majiteli byli Valečovští z Valečova Bartoš starší z Valečova a jeho syn Bartoš mladší. V polovině 14.století se na Valečově připomínají bratři Vojsan, Beneš, Ctibor a Hereš (Heřman) z Valešova. Vojsan byl knězem a držel bohatou faru v Bosni. Beneš a Ctibor z pramenů beze stopy mizí a jako majitel Valečova se objevuje Hereš (Heřnam), jehož syny byli Bartoš a  Bernard.

Hrad byl postaven na počátku 14.st. na pískovcové skále, rozdělené na čtyři skalní bloky, na okraji náhorní planiny Mužský, nedaleko vesnice Boseň. Byl budován jako skalní hrad. Ve skalách vytesané prostory byly doplněny dřevěnými stavbami. Původní cesta do hradu vedla od jihovýchodu. K opevnění bylo  využito skalisek, dřevěných plotů nebo palisáda. Bránou se vcházelo  na předhradí, kde byly konírny. Odtud se úzkou brankou vešlo do vnitřního hradu, kde byl postaven dřevěný starý palác a pod ním vytesány světničky, jako zásobárny a v prostředním bloku velká místnost, která dle předpokladu mohla být využívána jako kuchyně.
Majetek Valečovských byl obklíčen državou cisterciáckého kláštera Hradiště, což je hospodářsky značně ohrožovalo. A proto, když tento kraj byl zasažen husitskou revolucí a většina šlechty byla jasně protihusitská, bratři Bernard a Bartoš, se postavili pevně za husitský program. Patřili k blízkým přátelům Jana Žižky z Trocnova. Důvěře vedoucích činitelů husitského hnutí se těšili i po žižkově smrti v r. 1424, protože do jejich správy byl předán dobytý hrad Valdštejna, kde byl pod jejich dozorem internován v r. 1427 Zikmund Korybutovič. Jindřich z Vartemberka se v r. 1439 náhlým přepadem zmocnil Valečova, vypálil jej a jeho majitelku Machnu, vdovu po jednom z valečovských bratří, s dvěma syny zajal a uvěznil na Děčíně. Z vězení se dostali teprve tehdy, když hrad Valečov přenechali svému únosci. Břenek a Jan Valečovští se ujali svého majetku až po několika letech, pravděpodobně v bojích, které proti Jindřichovi v Vartemberka vedli Pražané v l. 1443-1444. Břenek brzy zemřel a sídlo držel Jan Valečovský (r. 1464 bez dědiců zemřel), společně s bratrancem Vaňkem Valečovský z Kněžmosta. Pánem Valečova se tak stal Vaněk Valečovský z  Kněžmosta, který byl přívržencem Jiřího z Poděbrad. V r. 1452 zastával důležité státní funkce a v prosinci téhož roku se stal podkomořím královských měst a tento úřad držel až do r. 1468. Významná postavení mu umožnila rozmnožit jmění. Vaněk zemřel v r.  1472.
Na počátku 16., století se  majitelé rychle střídali. Postupně  to byli  pánové z Donína, Šelmberkové, Berkové z Dubé a Vančurové z Řehnic. Po smrti Jiřího Vančury v r. 1554 připadlo panství jeho synům Hynkovi a Zikmundovi a bylo rozděleno na dvě části. Hynek dostal přední a Zikmund zadní polovinu Valečova.

Oba díly zboží postupem času opět drželi různé majitelé. Teprve v r. 1602 se podařilo Kryštofovi Kapounovi ze Svojkova získat podstatnou část panství do svých rukou, který byl však pro účast na stavovském povstání odsouzen ke ztrátě třetiny majetku.

Přestavba 15. a v 16. století vzhled hradu Valečov podstatně změnila. Byla to především stavba nového paláce za Vaňka Valečovského. Stavitel se musel přizpůsobit tvaru skalního podnože, jejíž nepravidelnost se pokusil v prvém patře vyrovnat alespoň tím, že část zdi posadil na pás konzol. V patře byla obytná místnost s krbem. Podstřeší paláce bylo původně dřevěné, s teprve v 16.st. bylo nahrazeno zděným patrem.. Kromě paláců a hospodářských stavení, stálo na severozápadní straně věžovité stavení, kterému se říkalo „parkánek“ a vedle něho do skály vytesaná stará světnice a psinec. Dřevěné opevnění hradu bylo nahrazeno zděným.

Po konfiskaci majetku Kryštofa Kapouna ze Svojkova koupil Valečov r. 1623 Albrecht z Valdštejna, který jej prodal Gerhardovi Taxisovi z Hulstu, ale když ten upadl do nemilosti, byl mu opět odebrán. Po Valdštejnově smrti dosáhl Taxis vrácení valečovského panství a v r. 1646 je prodal Danielovi Freislebenovi. Od jeho vdovy Valečov koupil majitel Zvířetic, Ferdinand Arnošt z Valdštejna.

Hrad sloužil jako obydlí úřadníků, ale v první polovině 18. st. byl ponechán svému osudu. Jeho trosky se v 19. st. staly sídlem chudiny. Dnes jsou z hradu zachovány jen skromné zbytky avšak nejlépe je zachován nový palác a v jeho hlavní místnosti  zbytky krbu a dále komína. Palác je dnes veřejnosti přístupný po zaplacení vstupného. Hrad je dnes majetkem obce Boseň. V předpolí hradu je vytvořen přírodní amfiteátr, kde se konají v sezoně kulturní akce. Tento prostor a okolí sloužil v minulosti jako opevněné zimoviště husitských vojsk, jenž patří mezi nejlépe dochované lokality svého druhu u nás. Valečov je naším nejkomplikovanějším a nejrozsáhlejším skalním hradem, který patří mezi typické hrady s palácem, jako hlavní obytnou i obranou stavbou.

Více na www.k8.kreteni.cz , http://valecov.zde.cz
V okolí skalní hrady Drábské světničky, Klamorna, hrady Zásadka, Zvířetice a tvrze Studénka a Vinařice.

hrad Syslov

okres Ml.Boleslav

hrad Zadní Hrádek