Středočeský kraj

Okres Kutná Hora - HRADY

ZRUČ nad SÁZAVOU 
Město s dominantou hradu  postaveného na ostrohu nad pravým břehem řeky Sázavy přestaveného na zámek a obklopeného parkem. Zaniklý původní hrad (tvrz) "Starý Hrádek" západně od něho na okraji parku. V městě se nachází gotický kostel ze 13.st.
 
Znak města Zruče n. Sázavou Znak města Zruče (bůvolí rohy) erb rodu pánů z Kolovrat erb rodu z Kolovrat
 

Město Zruč nad Sázavou se poprvé připomíná roku 1335, kdy panství náleželo Heřmanovi ze Zruče, ale v roce 1355 se zde uvádí Petr z Orlíka a o 10 let později Ješek z Kolovrat. Kolovratům toto zboží patřilo až do roku 1433, kdy jako majitel se poprvé uvádí Milota z Křenovic, spřízněný rod z Kolovraty. V roce 1540 při dělení rodového majetku mezi bratry Zdeňka a Lévu se písemně připomíná Zručský hrad.

 

 
 
Předchůdcem současného objektu byl tzv. Starý Hrádkek, situovaný na hraně ostrohu nad řekou, z něhož lze nalézt v západní části parku v sousedství městských domů zbytky tvrziště podkovovitého tvaru obehnané dvojnásobnými valy a příkopy. Na severní straně je toto opevnění přerušeno silnicí, která vede podél zdi parku. Podle místní tradice stával na tomto místě, nazývaném "Na starém  zámku", původní Zručský hrad, z kterého se dochovaly především valy a stopy vnitřní zástavby. Jeho stáří není doposud určeno, avšak nalezená keramika napovídá, že zde bylo dřívější osídlení.
 
Původně gotický hrad vznikl  ve 14. st. nebo na přelomu 15. st.. Byl chráněn příkrým svahem jen z jižní strany a proto byl na ostatních stranách od okolí oddělen příkopy, které byly částečně vylámány ve skále a částečně vyzděny. Před tímto příkopem byla zbudována ještě hradba zesílená na jednom místě mohutnou baštou a jinde zase téměř 20 metrů vysokou okrouhlou věží. Mezi hradbou a příkopy byly parkány. Na straně svahu příkop nebyl, ale byly zde vybudovány hradby s okrouhlými baštami s dodnes velmi dobře čitelnými otisky pozůstatků roubených či hrázděných střeleckých chodbiček. V některých místech je dobře patrné i řešení spojení nestejně vysokých úseků hradby.
 
Podle zachovalých gotických sklepů pod jedním křídlem nynějšího zámku, zde stávala hlavní budova hradu. Západně od ní bylo nevelké nádvoří z hospodářskými budovami uzavřené vnitřní hradbou. Zda gotický hrad vznikl najednou, nebo ve dvou stavebních fázích,  nelze prokázat. Původní přístup k hradu býval zřejmě od východu.
 
Zdenek Zručský z Křenovic r. 1547 prodal hrad Jindřichovi Střelovi z  Rokyc a ten r. 1548 Janovi Čeršickému z Kácova.  V r. 1553 byla Zruč prodána Jiřímu Kalenicovi z Kalenic. Tomuto rodu náleželo Zručské panství bezmála 80 let. V roce 1623 bylo Albrechtovi  Bavorovi z Kalenic pro účast na stavovském povstání (1618-1620) zkonfiskováno. Zkonfiskované panství koupil Arnold Perglar z Losentic.
 
Za držení panství Kaleniců došlo v druhé polovině 16.st. k přestavbě původního hradu na renesanční zámek. Přesnější podobu této přestavby, díky dalším přestavbám,  již dnes nelze rekonstruovat.
 
Za 30-ti leté války bylo Zručské panství několikrát vydrancováno a velmi se vylidnilo. V roce 1642 dcera Arnolda Perglara Alžběta prodala panství Markétě Mecerodové, ta je v roce 1657 postoupila Kryštofovi Hložkovi ze Žampachu. Po té se majitelé rychle střídali. V roce 1781 zručský zámek vyhořel. Při požáru byl zničen zámecký archiv a většina umělecké výzdoby interiéru. Protože se na panství neustále rychle střídali majitelé byly provedeny pouze jeho nejnutnější úpravy aby budova zcela nezpustla. Teprve v letech 1872-1878, za Jana Skrejšovského, byla provedena rozsáhlá oprava a přestavba. V roce 1885 koupil Zručské panství i se zámkem od Živnostenské banky zbohatlý podnikatel Jan Schebek († 1889). Jeho syn Adolf dal v pozdějších letech hrad přestavět v pseudogotickém slohu. Plány přestavby vypracoval architekt J. Vejrych. Přestavbou se výrazně změnil exteriér a interiér budov a celé okolí. Byla zbořená část hradeb dosud zachovaných na severní a východní straně a v místech po zbořené hradbě byla postavená nová pseudogotická vstupní brána do zámeckého areálu. Ponechané části hradní fortifikace byly pseudogoticky upraveny a používány jako altány a zahradní terasy. Zámek byl nově zastřešen vysokou, valbovou střechou. Celá stavby byla ozdobena gotickými štíty, věžičkami a vikýři. Park byl rozšířen.
 
Majetkem Schebků zůstal bývalý hrad až do roku 1948, kdy byl znárodněn .Po tomto roce byla budovy z části znovu přestavěny.  V parku byly zbořeny další části hradeb a zřítila se část velké věže v severozápadním nároží.
 
Více informací na www.mesto-zruc.cz
 
Vokolí lze navštívit zámky Horka, Kácov, Hodkov, Soutice, nebo tvrz Losiny
 

hrad Žleby

zpět na okres K. Hora

město Čáslav