Středočeský kraj

Okres Mladá Boleslav - TVRZE

KOŠÁTKY 
12 km od Benátek nad Jizerou

znak města Košátky

   znak města Košátky

erb rodu z Kolovrat

     erb rodu z Kolovrat

budova tvrze vstupní objekt s kameným mostem plán areálu tvrze - šipky směr foto

půdorys jádra tvrze - plně nejstarší část

První zmínka o tvrzi v Košátkách je z r. 1365 v zemských deskách. Kdo však tvrz založil není známo. Prvním věrohodným majitelem je zde uváděn Zikmund z Veitmile až v r. 1421. Tento rod zde sídlil do konce 15. st. Jeho syn se účastnil několika vojenských tažení v řadách vojska Jiřího z Poděbrad. Zemřel po r. 1480. Jeho dcera Dorota po sňatku s Václavem Bezdružickým z Kolovrat vložila tento majetek do jejich manželství.

Václav pro velké dluhy byl nucen v r. 1505 prodat Košátky svému bratru Jetřichovi. Po Jetřichově smrti ale Košátky opět zdědil Václav a po jeho smrti je získal jeho nejstarší syn Jan. Ten rozdělil majetek mezi své dvě dcery a Košátky získala Anna, v té době vdova po Janu Vrabském.

Druhým sňatkem Anny přešel tento majetek na Jáchyma Novohradského z Kolovrat, významného člena císařského dvora Rudolfa II. a také v letech 1578 až 1599 karlštejnského purkrabího. Po jeho smrti (1600) drželi Košátky postupně syn Jan a vnuk Zbyněk Leopold Novohradští z Kolovrat. Po smrti Zbyňka Leopolda (1630) přešel majetek na druhou rodovou větev, jmenovitě na Zdeňka Novohradského z Kolovrat, který byl v r. 1653 povýšen do hraběcího stavu. Rod z Kolovrat držel Košátky až do vzniku Československé republiky. Za pozemkové reformy získala tento majetek rodina Čapků.

Základní část celého areálu, tvoří gotickorenesanční tvrz postavená pravděpodobně Zikmundem Z Vietmile. Podle dochovaných zbytků opevnění se zřejmě jednalo o vodní tvrz. Nejstarší částí je gotická věž, která byla však mnohokrát přestavovaná (viz půdorys). Ostatní budovy jsou hospodářského charakteru a vznikaly druhotně za Kolovratů, podle toho jak rostly potřeby majitelů. Renesančního původu je i mlýn na předhradí.
Přízemí věže bylo v 19. st. upraveno na kapli ve které se nacházel velký soubor deskových obrazů z počátku 16. st., mezi kterými bylo i jedno z nejvýznamnějších děl gotické doby - Smrt P. Marie. Bohužel obraz byl prodán do ciziny a v současnosti se zřejmě nachází v USA.

Přestože po druhé sv. válce nebyla košátecká tvrz zařazena mezi památkové objekty, na některých budovách byla zachována vnější sgrafitová výzdoba. Vnitřní zařízení bylo předáno do státních sbírek. Objekty poté spravoval ONV Ml. Boleslav, který zde mimo jiné také zřídil domov důchodců. V současnosti je objekt tvrze v soukromých rukou a je veřejnosti nepřístupný.

V okolí se nachází východním směrem bývalý hrad Syslov. Západním směrem potom zámek v Byšicích nebo Liblici. Severněji bývalou tvrz v Řepíně.


tvrz Hrušov 

zpět na okres - Ml.Boleslav

Mnichovo Hradiště