Středočeský kraj

Okres Kutná Hora - TVRZE

OVČÁRY 
4 km východně od Kutné Hory
erb Švihovských z Rýzmburka  erb Švihovských z Rýzmburka erb Věžníků  erb Věžníků z Věžník

Ves Ovčáry se poprvé připomínají v r. 1318 jako majetek sedleckého kláštera. V r. 1437 byly Ovčáry dány do zástavy Bedřichovi ze Strážnice. Od té doby až do poloviny 16. st. se zde vystřídalo mnoho majitelů, ale za kterého byla postavena zdejší tvrz, nelze zjistit, nicméně je zde připomínána r. 1549 jako majetek Anny Střelové ze Sloupna. Od jejího syna, Davida Střely z Rokytce, koupil toto zboží r. 1562 Jan Balbín z Orličné a od jeho syna Václava získal tvrz s panstvím r. 1592 Kašpar Melichar ze Žerotína, který panství připojil k Novodvorskému panství. Václav Balbín z Orličné se poté odstěhoval na  Souňov, kde si vystavěl novou tvrz. Potom opět měnily majitele, až po r. 1620 toto panství získali Švihovští z Rýzmburka.

Novými majiteli nebyla tvrz obývána, ale po vydrancování jejich novodvorského sídla švédskými vojsky (1639), přesídlili právě sem. Tento majitel, Petr Vok Švihovský z Rýzmburka, dal celou tvrz opravit. Při dělbě majetku o tři roky později je zde popisována kamenná tvrz s množstvím sklepů, komor a světnic. Panství získal Bedřich Švihovský z Rýzmburka. Švihovští zde sídlili až do r. 1679, kdy zboží koupil hrabě Bernard Věžník. Ten po opravě novordorského objektu ovčáreckou tvrz opustil a nastěhoval se do Nových dvorů (1686). Naopak z Nových dvorů sem přestěhoval pivovar pro jehož potřeby nechal objekt tvrze přestavět. Při opravě pivovarské sýpky v r. 1878 zde byly nalezeny jakési ozdobné kameny z původní tvrze. Pivovar byl zrušen až po roce 1945.

Budova bývalé tvrze stojí na jižním konci vsi, za budovami zemědělského družstva. Tvrz jako takovou nenalezneme, protože byla pohlcena zcela  rozšiřováním pivovaru, ale části některých budov jsou považovány za původní.
Více na www.novedvory.cz
V okolí město K. Hora s historickým jádrem a jejími dvěma hrady, nebo tvrze Žehušice, Přítoky, Nebovidy.

tvrz Malešov

zpět na okres K. Hora

tvrz Přítoky