Středočeský kraj

Okres Kutná Hora - TVRZE

SOUŇOV 
7 km jihozápadně od Čáslavi.
 

objekt bývale tvrz pohled z polí ..od vsi

 
Ves Souňov je poprvé doložená při prodeji městem Kutnou Horou Janu Balbínovi z Orličné v r. 1559. V r. 1580 převzal tento majetek Janův syn Václav Balbín. V r. 1592 po prodeji tvrze v Ovčárech,  si zvolil Souňov za své sídlo a vystavěl si zde tvrz. Ta se však připomíná až při jeho smrti v r. 1597.
 
Pak se zde vystřídalo několik majitelů až v r. 1675 koupil od Kryštofa Bedřicha Kapouna ze Svojkova tvrz Ferdinand Robnháp ze Suché a připojil tento majetek ke Kchlebskému panství. Tvrz změnil v sídlo správy místního hospodářského dvora.
 
V17. st. se zde vystřídalo opět několik majitelů až Souňov skončil v r. 1748 jako majetek sedleckého kláštera. Po jeho zrušení (1783) připadl Souňov náboženskému fondu a poté Schwarzenberkům. Využití tvrze bylo nadále hospodářského charakteru a v této době došlo jen k menším přestavbám a úpravám objektu.
 
V roce 1945 přešla souňovská tvrz i z hospodářským dvorem do majetku státu a za komunistů byla využívána místním JZD a  zemědělskému družstvu slouží dodnes.
 
Objekt stojí na západním okraji vesnice v areálu zemědělského družstva.
 
Vokolí se nachází tvrz Žáky, Malešov, Dobrovítov. Vedle Dobrovítova je zřícenina hradu Chlum. Západním směrem od  Souňova další zřícenina hradu Sion.
 

tvrz Semteš

zpět na okres K. Hora

tvrz Suchdol