Středočeský kraj

Okres Kutná Hora - TVRZE

PŘÍTOKY 
2 km západně od Kutné Hory.
 
Přítoky se poprvé připomínají v r. 1241 jako majetek olomouckého biskupství, který byl v r. 1250 postoupen Sedleckému klášteru. Panství často náleželo různým kutnohorským patricijským rodinám.
 
V r. 1397 byl jejím majitelem Václav Bartoš, který se zavázal odvádět poplatek kutnohorskému špitálu. Gotická tvrz se zde uvádí v r. 1452 v souvislosti s koupí tohoto majetku Janem Malškorubským. Posledním měšťanským majitelem byla Voršila Cihelníková, která v r. 1501 prodala majetek  Václavu Maternovi z Květnice.
 
Rod Maternů zde sídlil 120 let a nechal přestavět původní gotickou tvrz v renesančním slohu. V r. 1622 byla tato tvrz prodána i s dvorem, Adamem Maternou Ladislavovi Hrobčickému z Hrobčic, kterému byla o rok později zkonfiskována za účast ve stavovském odboji (1618-1620).
 
V r. 1631 získala statek s tvrzí kutnohorská jezuitská kolej, a ta ho připojila ke svému křešetickému panství. Tvrz byla využívána z části jako byt správce a z části jako hospodářské zázemí. Po zrušení jezuitského řádu v r. 1773 přešel tento majetek do správy náboženského fondu.
 
Koncem 18. st. byl dvůr rozparcelován a bývalá tvrz změněna ve dvě samostatné usedlosti. V té době byly i tyto dvě části výrazně přestavěny (vestavěna nová schodiště, prolomeny nové vchody, odlišné fasády, atd.) Dnešní podoba této tvrze (č.p.1 a 3 na návsi) je výsledkem těchto stavebních úprav. A dodnes je užívána k obytným účelům.
 
Z původní gotické tvrze pochází valeně klenutý sklep, západním směrem. Po bývalých příkopech a valech se zachovaly pouze jen nepatrné terénní vlny v okolí.
 
Více na www.oku-kh.cz/rrr/cz/kp/pritoky.htm
 
Vokolí: Město Kutná Hora s historickým jádrem a tvrzí  Lorec, jižním směrem tvrz Malešov nebo zřícenina hradu Sion . Směrem na Prahu tvrz Suchdol nebo Chtouchov. Směrem na Kolín tvrze Hranice, Nebovidy a Pašinka.
 

tvrz Ovčáry

zpět na okres K. Hora

tvrz Semteš