Středočeský kraj

Okres Kutná Hora - TVRZE

ŽÁKY 
3 km jihozápadně od Čáslavi.

erb Trčků z Lípy

erb Trčků z Lípy

objekt tvrze se slunečními hodinami... strana se současným vstupem do objektu "falešná" tvrz úředníků

Ves Žáky se jako majetek sedleckého kláštera poprvé připomínají v r. 1407, a byly jeho majetkem až do r. 1540, kdy byly prodány Řehořovi Borovskému z Borové. V r. 1571, po několikanásobné změně majitelů, je zde uváděn Burián Trčka z Lípy, který z místních drobných poddanských usedlostí zřídil velký dvůr. V r. 1591 převzal tento dvůr jeho syn  Maxmilián Trčka a po jeho smrti ( 1597) jeho bratr Jan Rudolf Trčka.
Teprve až v r. 1602 je zde připomínána tvrz. Jednalo se o nevelkou, pozdně renesanční budovu nepravidelného půdorysu. Stavební rozbor prováděný ve 20. letech 20. st. A. Byrnbaunovou vedl k domněnce, že tvrz měla i věž. Dále se tvrz připomíná až v r. 1636 při konfiskaci Trčkovských majetků.
Král Ferdinand II. v r. 1636 daroval tvrz s dvorem Zikmundu Kurzovi ze Senftenau pro nějž se žákovská tvrz stala hlavním sídlem. Za jeho vlastnictví došlo k barokní přestavbě objektu. V r. 1648  byla tvrz prodána Rejnhardovi z Walderóde, jenž Žákovské panství připojil ke svému Haberskému. Po tomto roce zde byly zřízeny byty hospodářských úředníků. Po řadě dalších šlechtických majitelů připadl žákovský dvůr s tvrzí, v rámci pozemkové reformy v r. 1924, městu Čáslav
Vr. 1948 se stal majetkem státu a byl zde zřízen školní statek. V 60. letech 20. st. došlo k rozsáhlé opravě tvrze a nyní slouží jako byty.
Tvrz stojí uprostřed areálu dvora. Je to jednopatrová budova nepravidelného půdorysu krytá valbovou střechou. Na východním průčelí budovy se zachovaly zbytky barokních fasád a na jižním průčelí sluneční hodiny
Za tvrz bývá někdy nesprávně považována  jednopatrová budova s okrouhlou věží. Ta vznikla však až r. 1800  za Jana Adolfa z Pöttingu a byla vždy jen obydlím úředníků.
Vokolí nalezneme mnoho zámků a zámečků, mimo jiné i tvrze Souňov, Malešov, nebo východním směrem hrad Žleby. Směrem na jih se nachází tvrz Dobrovítov a zřícenina hradu Chlum.

tvrz Suchdol

zpět na okres K. Hora

tvrz Žehušice