Středočeský kraj

Okres Kolín - TVRZE

PAŠINKA
5km jižně od Kolína.
 

erb Věžníků z Věžník 

 rodový znak Věžníků z Věžník

půdorys tvrze

půdorys tvrze
 

celkový pohled na tvrz Pašinka pohled o západu pohled od východu

 
Zachovalá tvrz na severním okraji nejvyššího místa vsi Pašinky.
 
Ves Pašinka, dříve nazývaná Pašiněves,  je poprvé dokládána v r. 1374 , jako majetek Buzka z Pašinky. Kromě něj je zde doložen jako majitel i Václav z Pašinky či Zbraslav z Pašinky nebo kutnohorský měšťan Václav Wunderwejn. Ten svou část majetku prodal kolínskému měšťanovi Václavu Hamrovi, který pravděpodobně postavil tuto tvrz, jež se zde poprvé připomínala v r. 1414.
 
V době svého vzniku měla tvrz i obytnou věž, jejíž patra byla oddělena pouze dřevěnými stropy a přístup byl po dřevěném schodišti. Hospodářské zázemí tvrze bylo umístěno v budovách dvora. Celý areál tvrziště chránila dnes již neexistující hradba, která byla jediným obraným systémem . Příkopy a valy zde vybudovány nebyly.
 
Po několika majetkových změnách další majitelé, Zikmud a Oldřich Širocí z Mirovic, postoupili tvrz, dvůr a svou část vsi Janovi z Trojanovic (1464). Za tohoto majitele došlo ke spojení všech částí vsi do jednoho majetkového celku. Za Jana z Trojanovic pravděpodobně také došlo pozdně gotické přestavbě této tvrze. Z této přestavby se do dnešní doby zachoval na severní straně věže pouze pozdně gotický vstupní portál a ostění oken. Syn Jana z Trojanovic, Petr zvaný Pašinka, prodal tuto tvrz v r. 1510 Bohuslavovi z Dobřenic.
 
V16. a 17. st. se zde vystřídalo několik majitelů např. Kasaličtí z Kaštic nebo Salazarové de Monte Albano. V r. 1693 koupil panství od posledně jmenovaných majitelů pražský měšťan Vilém Arnošt Nigroni z Riesenbachu.
 
Za tohoto majitele došlo k další přestavbě na pohodlné sídlo a byla doplněná nová, obytná barokní budova. Byl zrušen původní vstup, probourána nová okna a interiér prvního patra věže zcela splynul s obytnými prostorami ve stejné úrovni nové budovy. Vyšší patra věže si však uchovaly původní gotický ráz. Změn doznalo i původní zastřešení věže. Současně s přestavbou objektu zde byl založen i menší park.
 
Tento majitel panství však zadlužil a proto bylo ve veřejné dražbě prodáno r. 1712 Leopoldu Věžníkovi z Věžník a ten toto panství připojil ke svému Ratbořskému. Nový majitel zde nesídlil, tvrz proto sloužila jako obydlí správce a jeho kanceláře. S Ratbořským panstvím zůstala Pašinka spojená až do r. 1885, kdy tehdejší majitelka, Terezie Pecinkánová z Bydžína, prodala Pašinku kolínským měšťanům Václavovi a Janovi Radímským. V jejich majetku zůstala tvrz až do r. 1950, kdy byla znárodněna a stala se majetkem státu. Od té doby sloužila převážně k bytovým a hospodářským účelům. V 80. letech min.st. se majetkem objektu stal n.p. Tesla, který zde vybudoval internát pro žáky svého učiliště. Bývala zde i mateřská škola. V současnosti je objekt prázdný a pomalu chátrá.
 
Je to třípatrová věž čtvercového půdorysu z lomového kamene krytá barokní lucernou (viz. foto). Interiér věže má klenuté stropy a je přístupný samostatným vchodem. K věži je připojena jednopatrová barokní budova krytá valbovou střechou. V úrovni prvního patra jsou oba objekty spojeny vchodem, věž  je pak do vyšších pater přístupná po schodišti. V sousedství tvrze se nachází zemědělský  dvůr.
 
Více na www.oku-ko.cz/pamatky/
 
V okolí  tvrze Nebovidy, Hranice, nebo Lošany, směrem na jihovýchod pak město Kutná Hora a její zajímavé okolí
 
 

tvrz Malotice "u Jánů"

zpět na okres Kolín

tvrz Přistoupim