Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


WALDREICHS  
pozdně gotický vodní hrad renesančně přestavěný do kastelového typu

 

První zmínka o jakémsi „Rapoto de Waltreches" pochází z r. 1258, který byl průkazně uveden v listině ve Zwettlu. Mezi lety 1265 - 1287 se zde objevuje „Liebhardus" von Waldreichs. K r. 1376 je uveden "rytíř Renbert erbu von Waltreychs".
V r. 1400 se zde objevují bratři Kašpar a Bernard jakožto lenníci rodu von Maissau a od r. 1420 byl „Kašpar der Renwort“ nazýván již přídomkem – von Waldreichs. Mezi lety 1446 - 8 byl hrad obležen a zničen, ale již v r. 1450 byl znovu obnoven a patřil Janu Harrassovi, od kterého jej později odkoupil Vincent Stodoligk.
V r. 1460 jej nechal oblehnout císař, neboť Stodoligk patřil ke straníkům maďarského krále Matyáše Korvína, poté v r. 1488 je opět obležen pro změnu korvínovými vojsky. I přesto že patřil k nepřátelům císaře, a byl přívržencem krále Matyáše Korvína, nebyl Stodoligkovi císařem zabaven majetek a přetrval dále ve vlastnictví rodu von Stodoligk onehdy bez následků. V r. 1529 předává panství svému synu Eustachovi, který hrad mezi lety 1530 - 4 nechal přestavět na k renesanční zámek. Od roku 1533 se toto panství uvádí již jako svobodné.
Poté přechází hrad (zámek) do vlastnictví rodiny Haymsran-Goldt, kteří jej vlastní do r. 1550. V r. 1557 je uveden jako majitel Zikmund Woytich, r. 1563 přešel do vlastnictví svobodných pánů von Althan, jenž nechali odstranit škody, které byly v minulosti hradu způsobeny.
V r. 1620 byla stavba císařskými vojsky vypleněna a zapálena. V r. 1624 přechází do majetku svobodného pána Ehrenreicha von Kainach, r. 1628 jej vlastní Jiří Ondřej von Kronsegg. Od r. 1638 dochází k rychlému střídání majitelů: Grundemann, Kielmannsegg, Volkhra, Sickingen, Engl, Stiebar a Rumpf. V r. 1815 přechází do vlastnictví svobodného pána Jindřicha von Pereira-Arnstein.
Posléze dochází k zanedbání a chátrání zámku, až teprve v r. 1981 došlo k rozsáhlejším restauračním pracem, které zastavili rozpad.
Dnes je zámek ve vlastnictví a sídlem nadace Windhag'schen pro Dolní Rakousko.

Hrad (zámek) se nalézá uprostřed ploché vyvýšené terasy severně od údolí řeky Kamp. Asi 1 km severozápadně se nachází několik rybníků a také od západu přiléhá k hradnímu areálu další velký rybník. Na Vischerově rytině pocházející z r. 1672 je zobrazen vodní příkop jako odkaz na dřívější úzké hospodářské předhradí.
Dnes se obnovená stavba jeví jako dvou patrová, vícedílná. Půdorys je bezmála čtvercový, čtyři křídla obsahují dvě patra, v nároží stojí válcová věž. Ve východní části nádvoří dříve stála budova se stropy zaklenutými křížovou klenbou.
Na jihovýchodní přístupové straně se dříve nalézalo úzké předhradí. Původní, proti jihovýchodní straně orientované, rozsáhlé hospodářské křídlo domu (asi původně statek), dnes prakticky neexistuje.
Předchůdcem renesančního zámku byl pozdně gotický vodní hrad, který byl po zničení v r. 1450, ve II. pol. 15. st. znovu obnoven. Současná, silně zrestaurovaná stavba však ještě dnes zřetelně ukazuje starší konstrukční součásti (dle několika nepravidelností).
V okolí se nachází hrad Dobra, Schwarzenöd a další v sousedním kraji Wachau

 hrad Therasburg

zpět na mapu okresu Waldvierteil

hrad Wegscheid