Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


WEGSCHEID (tvrz) 
malé opevněné šlechtické sídlo (spíše opevněný statek)

půdorys tvrze

První zmínky o šlechtickém sídle Wegscheid pochází z lenní knihy Albrechta V. z r. 1434. Při této příležitosti je zde uváděn jako leník jakýsi Jan Mühlfelder. Ten je uváděn ještě jednou v r. 1457, kdy mu toto zboží bylo propůjčeno lénem králem Vladislavem.
Poté další historické zmínky mizí.

Bývalé opevněné sídlo stávalo na východním konci stejnojmenné obce, stranou cesty na sv Leopard u Hornerwaldu Jeho podobu dnes přestavuje hlavně hospodářská usedlost č.p. 8 která v podstatě zabírá původní polohu tehdejší tvrze.
Areál byl za minulých dob silně přestavěn a hospodářsky využíván. K setření dalších architektonických prvků přispělo také jeho využití jako bytů pro chudé vrstvy obyvatelstva.
Původní areál tvrze byl obdélného půdorysu, ohrazený obvodovou hradbou. Z té se jako zázrakem dochovaly do dnešních dob jen její dvě strany, přičemž jižní stranu tvoří zbytek původní hospodářské budovy. Právě zde se zachovalo tehdejší středověké členění selských domů a některé architektonické detaily, jako třeba trámové stropy, pekařská pec, nebo „dýmná“ kuchyně. V prostoru severního čela areálu byla postavena v mladší době další velká hospodářská budova.
Původní brána, s lomeným portálem, se nacházela na západní straně areálu a bohužel byla teprve v nedávné době (minulé století) zbořena. Skosení přilehlého jihozápadního rohu vyplývá z dopravně technické situace přístupové komunikace.
Při stavebních úpravách sousední usedlosti č.p. 9, byla, dle ústního sdělení majitele, odkryta další část původní obvodové hradby.
Podle odkrytého lomového zdiva na jižní a západní straně č.p. 8, lze předpokládat výstavbu tvrze před r. 1400, nejpozději však do počátku 15. st.
V okolí se nachází hrad Schauenstein, Schwarzenöd a další v sousedním kraji Wachau

 hrad Waldreichs

zpět na mapu okresu Waldvierteil

hrad Weitra