Wallis


Zenden Sierre/Siders - HRADY


 věž VIDOMNES  (Sierre/Siders)        
zachovalá pozdně středověká věž v centru města
lokace :   46º17´36´´ /  7º32´5´´

znak města

      

Toto městské opevněné sídlo bylo vystavěno v průběhu 15. stol. rodem de Chevron, správci (vidomne) Sierre. Později potomci tohoto významného šlechtického rodu používali přídomek de Monthey, a nakonec de Courten. Původně tento rod sídlil na Ancien Sierre (Alt Siders).  Rodina šlechtických správců věž tak dlouho zanedbávala, takže pozvolna přestala být obyvatelná. Dnes slouží po obnově jako soukromé obytné prostory a je veřejnosti nepřístupná.

Dosud zachovaná věž tvrze je situována přímo v centru Sierre. Mohutná věž je vystavěna na obdélném půdorysu a dodnes dosahuje výšky 4 podlaží. Ke zvýšení bezpečnosti byly ve všech 4 rozích horní části věže přistavěny věžičky, vystupující svou hmotou z půdorysu věže a vybavené zespodu mašikuli (podsebitím).
Věž stojí na hlavní silnici, nedaleko kostela Notre Dame Marais.
Nejblíže se nachází zámeček Chastonay, hrad Goubing, hrad Ravire a zámek Mercier a Cour

hrad Mercier

zpět na mapu Sierre

tvrz Villa