Wallis


Zenden Sierre/Siders - HRADY


MORESTEL  (Grône)     
zachovalá tvrz
lokace :   46º15´2´´ /  7º27´26´´

znak okresu Grône

Feudální sídlo (tvrz) bylo vystavěno mezi lety 1245 až 1250 Petrem III. La Tour a je dnes známé pod názvem "Morestel", jenž získalo podle ctěné „velké matky“ Markéty z Morestel.
Petr z Morestel byl leníkem hraběte Aymona ze Savojska, biskupství a také pána z Granges k r. 1244. O rok později je již v lenním svazku vidomne (správce oblasti) z Grône, a potom od r. 1269 vidomne z Bagnes. Podle písemných pramenů se jeho manství vztahovalo k oblasti Granges, a rozkládalo se nad obcemi Lens, Chermignon, Granges, Grône, Daillet a Loye, v kterých také vlastnil nějaká sídla. Přesto však se svou rodinou sídlil hlavně na zámku v Grône.
Tři generace pánů z Morestel sídlily se svými potomky a jejich služebníky v tomto sídle. Představitel třetí generace rodu, Perrod z Morestel, v r. 1366 umírá však bez potomků.

Zámek a panství byl podle testamentu rozděleno stejným dílem mezi jeho manželku Antonii ze Sarro a jeho dvě sestry Alesii a Marquisu. Posledně jmenovaná přinesla svůj podíl z majetku do manželství Janu z Platea d'Anchettes.
Zámek Morestel v Grône a další panská sídla poprvé utrpěla újmy v r. 1384 a podruhé r. 1417, když savojské odddíly vtrhly do oblasti a vyplenily zdejší majetky. Tehdy je vedl jistý Hugonin z Meyrens, správce knížete ze Savojska Amádea VIII. Savojci tohoto roku také zapálili sídlo v Loye.
Dnes je v soukromých rukou a normálně veřejnosti nepřístupný.

Z areálu tvrze se zachovala pouze hranolová, obytná, dvoupatrová budova, jejíž jednotlivá patra jsou propojena šnekovitým, kamenným schodištěm uvnitř hranolové čtyřpatrové věže, která celou svou hmotou na severní straně předstupuje před obytnou budovu. Dnešní vstup do věže je na západní straně věže z prostoru bývalého nádvoří. Ve výši druhého patra obytné budovy je schodišťová věž na severní straně propojena s obytnou částí arkýřem, jenž původně sloužil jako prevet. Věž i obytná budova jsou zastřešeny samostatnou stanovou střechou. Objekt je částečně podsklepený. Jednotlivá patra jsou oddělena dřevěnými stropy. Z původních oken se zachovalo pouze několik ostění ve zdivu schodišťové věže. O vytápění se stará i několik kamenných kamen z konce 19. stol. Objekt slouží majiteli jako svérázný rekreační objekt s možností pořádání větších oslav.
Nejblíže se nachází hrad Batie (Granges) a tvrz Tavelli ve stejnojmenném městečku, východním směrem zbytek hradu ve městě Chalais.

 tvrz Tavelli

zpět na mapu Sierre

tvrz Tournelette