Wallis


Zenden Sierre/Siders - HRADY


TOURNELETTE  (St. Leonard)     
zachovalá "mini" tvrz
lokace :   46º15´18´´ /  7º24´56´´

znak města a okresu

St. Leonard

Malá strážní biskupská pevnost ve Svatém Leonardu byla v průběhu staletí dávána často v léno, tudíž se na ní vystřídala celá řada „majitelů“. Od pol. 14. stol. zde usedlí majitelé současně používali i místní přídomek, později se začali psát „ze Saillon“.
Hradní pán ale zde sídlil, na levém břehu říčky Lienne, v domě zvaném zámek Zen Ruffinen, který byl vystavěn v druhé pol. 16. stol. za Egidia Jossena Bandmatter, tajemníka sněmu a kastelána ve Svatém Leonardu (1581).
V tom samém čase si tento Jossen nechal zbudovat ještě jedno sídlo na druhém břehu Lienne, venkovský dům dnes známý pod jménem Tournelette, který se nachází doslova nad obcí St. Leonard ("pod" hradem a obcí d'Ayent).
Tvrz Tournelette kterou získal v 17. stol. také Kašpar Stockalper, je od r. 1966 majetkem společnosti Provins-Valais. Veřejnosti je běžně nepřístupná.

Toto vesnické sídlo je vybudované na jednom ze skalních výběžků. Původní opevnění přesně kopírovalo tvar zdejší ostrožny, která vyčnívala nad říčkou. Dnes se však dochovalo pouze ve fragmentech zdiva na konci ostrožny a částečně v areálu přilehlé vinice.
Jedná se o dodnes zachovanou půvabnou stavbu čtyřhranného půdorysu o dvou poschodích. Pod nimi se nachází sklep vyhloubený ve skále. V první etapě výstavby tvořila jádro hranolová obytná věž čtvercového půdorysu.
K rozšíření stavby došlo v průběhu 16. stol. Od západu byla zboku přistavěna další budova. V té době také byla přestavěna východně stojící věžička, vystupující většinou své hmoty z vedlejší stavby, zakrytá stanovou střechou a zakončená větrnou korouhví. V této nevelké věžové budově se ukrývá schodiště.
Dnes je v soukromých rukou a normálně veřejnosti nepřístupný.
Nejblíže se nachází na druhém břehu řeky hrad Batie (Granges) a tvrz Tavelli ve stejnojmenném městečku, východním směrem zbytek hradu ve městě Chalais a   tvrz Morestel.

 tvrz Morestel

zpět na mapu Sierre

hrad Ancien Sierre