Středočeský kraj

Okres Benešov - HRADY

KOŽLÍ  
zřícenina 5 km jihozápadním směrem od Benešova v údolí nad soutokem Janovického a Tisemského potoka

   poutní kaplička v těsném sousedství hradu zbytky hradeb zbytky obvodových zdí trosky vstupní brány

zbytky palácových zdí - vnitřní strana parkánová hradba s ochozem - vnitřní strana obvodová hradba nad potokem hlavní hradní příkop

Další foto - (klikni zde):

Hrad byl vystavěn někdy kolem r. 1300 Ctiborem z Kožlí, který je zde uváděn jako první majitel v r. 1318. Z jeho další historie se dochovaly pouze strohé útržky a některé události lze jen domýšlet.

V r. 1362  je zde uváděn Kunrát z Kožlí a počátkem 15. st. patřil hrad Petru z Pětichvost, který za bojů Panské jednoty s Václavem IV. stál na královské straně. Svůj hrad proto používal jako opěrný bod, ze kterého drobnými válečnými akcemi škodil nepříteli společně s posádkou nedalekého hradu Stajice.

V letech 1414 - 1445 držel Kožlí Beneš Libúň z Dubé, který se účastnil bitvy u Lipan a dobývání husitského hradu Ostromeč. V pramenech jsou uváděny ještě jeho synové Beneš Libúň a Jan Libúň, který se účastnil v řadách vojska Jiřího z Poděbrad v r. 1448 obsazení odbojné Prahy. Další Janovi osudy nejsou známy, nic méně jeho bratr Beneš je připomínán ještě v r. 1461, ale na hradě již pravděpodobně nesídlil, protože jej prodal svému sousedovi Zdeňkovi Konopišťskému ze Šternberka, který jej připojil ke svému panství.

Hrad se v pramenech připomíná ještě r. 1495 a pak v r. 1500 již jako pustý.

Hrad tvořily dvě části - předhradí a hrad. Do hradu se vcházelo přes slabě opevněné předhradí, kde bylo patrně soustředěno jeho hospodářské zázemí, po padacím mostě, který byl ukotven ve vstupní mohutné, čtyřhranné bráně. Vlastní hrad byl obdélného tvaru (viz. kresba). Jeho nádvoří bylo po obou delších stranách chráněno vysokou hradbou, která měla před sebou ještě parkánový ochoz. Na kratších stranách nádvoří byly palácová křídla, přičemž zadní palác byl také chráněn parkánem a druhým, zadním příkopem, vylámaným ve skále.
Do dnešní doby se dochovaly pouhé zlomky budov a hradeb. Ještě však začátkem 40. let minulého století zde stály hradby v podstatě v celé své velikosti, potom však došlo k jejich zřícení.
Hradní zřícenina lákala vždy návštěvníky, mezi než patřil i K. H. Mácha. Nedaleko, na břehu Janovického potoka, se nachází poutní místo s kapličkou, nedávno opravenou (viz. foto).
Hrad se nachází v údolí, cca 1.5 km od odbočky ze silnice mezi Vatěkovem u Benešova a Černíkovicemi. (cyklostezka č. 0062) Údolím potoka vede asfaltová cesta ke starému mlýnu cca 1 km a potom se obtáčí kolem mlýna dále ke hradu. Můžeme jít i z druhé strany po červené značce (která vede z Benešova) od silnice č. 112 mezi vesnicemi Semovice a Tisem. Zde je však menší možnost parkování a horší cesta.
Vokolí se nachází hrad Konopiště. Severním směrem pak tvrze v Mrači a v Poříčí nad Sázavou, hrady Zbořený Kostelec a Týnec nad Sázavou. Jižním směrem hrady Líšno, Kavčí Hora, Stajice a tvrz Drahkov. Jihozápadním směrem další zajímavosti v okrese Příbram (Sedlčansko).

hrad Konopiště

zpět okres Benešov

hrad Křivosoudov