Středočeský kraj

Okres Benešov - HRADY

STARÁ DUBÁ  

11 km severovýchodně od Benešova hradní zřícenina a podhradní městečko na zalesněném levém břehu řeky Sázavy mezi Hvězdonicemi a Zlenicemi.

vstupní brána - čelní pohled vstupní brána - bok vstupní brána - vnitřní prostor

plán hradní lokality s vyznačením oblehacího tábora z r. 1466 obvodová hradba

Hrad byl založen ve 13. st. některým z příslušníků rodu Benešoviců. Tato rodová větev pak v pozdější době užívala název z Dubé. Prvním doloženým majitelem, který se již psal z Dubé, byl Ondřej (1283), který vlastnil také hrad Kavčí horu.

Při dělení jeho majetků získal hrad jeho syn Vaněk (1367) a po něm jej získal jeho syn Václav. V domácí válce Václava IV.  s Panskou jednotou stál na královské straně (1399). Bojů se aktivně účastnil, ale protože byl známým lapkou, jistě si dovedeme představit jaké cíle jeho angažovanost sledovala. S touto činností přestal až po skončení hlavních bojů a návratu Václava IV. ze zajetí. Jeho stoupenec Jan Zoula z Ostředka, tou dobou na Čajchanově Hrádku, však v loupežích pokračoval a dokonce se mu podařilo získat pro své výpady hrad Dubou. Tomuto řádění udělala přítrž až zemská hotovost (1404), která Dubou a Čajchanův hrad dobyla a pochytané viníky potrestala. Hrad Dubá byl potom navrácen původnímu majiteli, který je zde uváděn ještě v r. 1416. Po tomto datu se zde majitelé často střídali. Posledním majitelem byl v pol. 15. st. Bohuš Koska z Postupic, kterému tento hrad r.1466 oblehly vojska krále Jiřího z Poděbrad a po dobytí jej rozbořily. V r. 1525 je uváděn jako pustý.

Dubá byl poměrně velký hrad. Byl rozdělen na dvě části - dolní městečko Odranec, které plnilo hospodářské funkce a samotný hrad nad ním. Obě části byly spojeny silnou hradbou. Přístup do městečka byl mohutnou branou, která se zachovala v podstatě dodnes, stejně tak jako jedna z hradebních věží. V současnosti tímto prostorem vede dráha "Posázavského pacifiku". Z horního hradu se mnoho nedochovalo. Několik zdí po bývalých budovách a kapli sv. Klimenta, vysoké hromady kamení po velké hradní věži.  Nedaleko hradu se nachází dobře zachované opevněné obléhací stanoviště děl a praků vojska Jiřího z Poděbrad. Stará Dubá patří k několika málo našim hradů, jenž jsou přechodným typem mezi sídlem obyčejné šlechty a sídlem stavěném pro panovníka.
Protože hrad zanikl vojenskou akcí (byl důkladně pobořen), je označován jako "zavřený hrad" a tudíž ideální lokalitou pro archeologický průzkum tehdejšího stavitelství. Bohužel v dnešní době dochází na hradě Dubá k amatérským pokusům "hledačů pokladů" a tím k narušování zachovaných zdí a ničení důležitých prvků hradní architektury našich předků. Stejně nic nenaleznou, ale přesto zde bylo rozházeno mnoho drobných kovových předmětů (např. hřebíků, nebo matice), aby nemohla být zneužita vyhledávací technika.
V současnosti je hrad předmětem zájmu "jakési" nadace, která slibuje finanční prostředky na průzkum a konzervaci hradu. Zatím, jak je u nás zvykem, se nic nestalo.....
Více na www.viator.cz/zajim/staradub , www.asf.cz/zlenice/archiv/StarDub.html
V okolí se nachází hrad Zlenice, Komorní Hrádek, Čajchanův Hrádek, Hradové Střimelice, Stříbrná Skalice. Tvrze Mrač a Poříčí nad Sázavou.

hrad Stajice

zpět okres Benešov

hrad Č. Šternberk