Středočeský kraj

Okres Kutná Hora - TVRZE

SEMTEŠ I.
10 km severovýchodně od Čáslavi.
 
Ves Semteš se poprvé připomíná v r. 1355, kdy zde měl majetek Rubín ze Skalice a ze Semteše. V průběhu 14. až 15. st. jsou zde uváděni zemanští majitelé ze Semteše, jako Weigel, Aleš, Petr nebo Jetřich. V souvislosti s nimi sice existence tvrze v Semteši není doložena písemnými prameny, ale stavební charakter věže, která se dosud zachovala, nasvědčuje tomu, že vznikla za některých  z uvedených majitelů, na přelomu 14. nebo 15. st. snad jako ochrana solné stezky. V Semteši se nachází i další zbytky tvrze (tvrziště) v severovýchodní části vsi, v místě lidově nazývaném "Na zámku". Toto tvrziště je zřejmě předchůdcem současného zbytku semtešské tvrze, která stojí přímo v obci.
 
Jádrem semtešské tvrze byla, do dnešní doby zachovalá, věž. V jejím přízemí byl prostor zaklenutý gotickou  klenbou a přístupný gotickým portálem od západu. Ostatní podlaží věže byla oddělená jen dřevěnými stropy a vzájemně propojena žebříky nebo dřevěnými schody. Obytný prostor byl pravděpodobně ve druhém patře. Podobu ostatních částí tvrze a jejího opevnění již nelze rekonstruovat.
 
Koncem 15. st. se Semteš stala příslušenstvím žehušického panství a písemně je poprvé připomínána v této souvislosti r. 1542. V té době vlastnil panství Václav Žehušický z Nestajova. Poslední zmínka o tvrzi je z r. 1558, kdy Žehušice (a i Semteš ) kupoval od Karla ze Žerotína Zdeněk Meziříčský z Lounice. Tvrz, která v té době nesloužila jako šlechtické sídlo, nechali nový majitelé zpustnout. V jejím areálu postupně vznikaly vesnické domky a stavební materiál byl rozebírán na jejich výstavbu. V 18. st. byla zpustlá věž upravena na kovárnu. V té době byl prolomen i nový  vchod do přízemí a původní zazděn.
 
Teprve v r. 1915 byla věž opravena a zastřešena, ale již o rok později o tuto střechu přišla při vichřici. Kovárna byla v tomto objektu až do r. 1950. Po jejím zrušení byl opět zazděn východní vchod a obnoven původní. Věž byla poté využita jako příslušenství sousedního domku, z jehož chodby je dnes do věže vstup.
 
Nádherná, pětipatrová věž z lomového kamene stojí uprostřed vsi. Je 22 m vysoká.
 
SEMTEŠ II.
 
Jak již bylo uvedeno, v Semteši se nachází ještě jedno tvrziště, které stojí na menším ostrohu, který je na východní straně v úrovni okolí a na ostatních jsou strmé svahy do údolí. Místo se jmenuje Husinec nebo Hradiště. Celý areál tvrziště je rozdělen příkopy a valy na nevelké, vlastní elipsovité tvrziště a rozsáhlejší "předhradí". Příkopy a valy se dosud zachovaly, stavby v areálu tvrze připomínají spíše terénní nerovnosti.
 
Vokolí můžeme vidět zříceniny tvrze Svojšice, dále pak tvrz Veselá. Směrem na Seč hrad Žleby a  hrad Lichnice, západním směrem pak tvrz  Žáky Žehušice.
 

tvrz Přítoky

zpět na okres K. Hora

tvrz Souňov