Středočeský kraj

Okres Mladá Boleslav - HRADY

RÁCOV 

Zaniklý hrad.

Součást Mladé Boleslavi - Čejetičky

Zbytky hradu v podobě nepatrné teréní vlny na levém břehu Jizery.

Hrad Rácov, zvaný též Ráčov, Drácov nebo Dráčov, byl vybudován zřejmě ve 13.st. V souvislosti s tímto hradem je zde uváděn Václav z Rácova a po něm kněz Jakub z Rácova.
O podobě hradu mnoho nevíme ani o jeho stavebním vývoji a dějinách.
První písemné zprávy pocházejí až z konce 16. st. v popisech Boleslavského panství. V pozdějších pramenech je již jmenován pouze mlýn pod Rácovem, který k hradu patřil. Z toho lze usuzovat, že hrad zanikl v druhé pol. 16 st. pravděpodobně koncem husitských válek.
Pod zříceninami hradu byl v r. 1738 postaven zámek Neuberk. Při jeho výstavbě bylo používáno i stavebního materiálu ze zbytku hradu a z tohoto důvodu se do dnešních dob dochovaly pouze nepatrné terénní vlny - hradní opevnění a několik kamenných zídek.

V okolí hrad Mladá Boleslav o něco dále, proti proudu Jizery, Michalovice nebo pěkná zřícenina hradu Zvířetice. Jižním směrem hrady Stránov ruiny Hrádku, tvrz v Horkách nad Jizerou, hrad Dražice a město Benátky nad Jizerou. Směrem na Dobrovice bývalá tvrz ve Vinařicích a pěkná lokalita v okolí kopce Chlum, kde se nacházely slovanská hradiště a dnes již zaniklý hrad Chlum. Směrem na Turnov pak hrad Valečov, který je ne okraji CHKO Český ráj, v kterém se nachází další skalní hrady. Tímto směrem nelze opomenout ani Klášter Hradiště, Mnichovo Hradiště nebo zříceninu hradu Zásadka. V okolí Mladé Boleslavi se nachází velké množství zámků.


hrad Ml.Boleslav

okres Ml.Boleslav

hrad Stránov